ຄູຄວບຄູ່ອາຊີບລ້ຽງປາກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບສ້າງລາຍຮັບ

    ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດລັດຖະບານໄດ້ ຖືເອົາວຽກງານກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ສຳຄັນໃນ ການສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ,

ການນໍາຂອງແຂວງ, ເມືອງ ກໍ ຄືພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຊີ້ນຳຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງລົງໃກ້ ຊິດຕິດແທດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ ປູກ, ການລ້ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງ ໃນນີ້ກໍ່ມີບ້ານ ຊຽງແກ່ນ, ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

    ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ພວງມີ ໄຊ ອາຍຸ 33 ປີ, ຢູ່ບ້ານຊຽງແກ່ນ, ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ, ເຊີ່ງມີອາຊີບເປັນພະນັກງານຄູ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນກຸ່ມໂພນທອງ, ເມືອງວຽງໄຊ  ແລະໄດ້ຍຶດຖືເອົາການລ້ຽງປາທຳມະຊາດເປັນອາຊີບສຳຮອງ,ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເວລາຫວ່າງຫຼັງຈາກເລີກວຽກງານທາງລັດຖະການແລ້ວມາສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຈາກການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ.

   ທ່ານ ພວງມີໄຊ ໄດ້ເລົ່າຕໍ່ຜູ້ສື່ ຂ່າວພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າ ໄມ້ແຂວງວ່າ: ເລີ່ມເປັນພະນັກ ງານຄູສອນປີ 2007 ມາຮອດປີ 2012 ຕັດສີນໃຈເຂົ້າຝຶກອົບ ຮົມນຳຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເມືອງວຽງໄຊ, ໂຄງການ ເນີນສູງ, ໃນດ້ານການລ້ຽງປາ ຈາກນັ້ນຈິ່ງນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນໄດ້ຝຶກອົບຮົມມາ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການລ້ຽງປາທີ່ຕົນເອງຮັກ, ມັກໃນການລ້ຽງບວກກັບຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ຂະຫຍັນອົດທົນຈື່ງໄດ້ເລີ່ມ ຈົກໜອງປາໃນເນື້ອທີ່ 60 ແມັດ ຄູນ 60 ແມັດທຳອິດລົງທືນເຮັດ ໜອງປາມູນຄ່າ 12  ລ້ານກີບ,ເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເງິນ ພະນັກງານຄູມາລົງທຶນຊື້ແນວພັນປາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານມາລ້ຽງໃນປີ 2015-2016 ມາທົດ ລອງ, ມີປານີນ, ປາໄນ ແລະປາ ກິນຫຍ້າຈຳນວນ 4 ແສນກີບ,  ສ່ວນອາຫານປາແມ່ນລ້ຽງແບບ ທຳມະຊາດໂດຍໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າ ໄມ້, ເມືອງວຽງໄຊ, ກ່ຽວກັບການ ລ້ຽງປາແບບທຳມະຊາດບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຫົວອາຫານເຊີ່ງເຕັກນິກໃນການລ້ຽງປາແມ່ນອະນາໄມຫຍ້າຕາມແຄມໜອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ອາຫານ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ໂດຍໄດ້ນຳ ເອົາສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ໃບຕອງນຳ ມາໝົກອາຫານປາເຊິ່ງວັດຖຸດິບ ອາຫານປາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊື້ຈາກບ່ອນອື່ນແມ່ນປູກເອງຕາມແຄມໜອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ລ້ຽງປາໄດ້ປະມານ 17 ເດືອນ, ປາແຕ່ລະໂຕມີນ້ຳໜັກປະມານ 3–4 ກິ ໂລ, ຈິ່ງນຳປາອອກມາຂາຍຄັ້ງ ທຳອິດທັງໝົດໜອງໄດ້ 3 ໂຕນ ໄດ້ເງິນ 40 ລ້ານກວ່າກີບ.

    ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ທົດລອງລ້ຽງ ປາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຈາກຜູ້ບໍລິ ໂພກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆສະນັ້ນ, ມາ ຮອດປີ 2017 ນີ້, ໄດ້ເລີ່ມຂະ ຫຍາຍໜອງປາອີກ 1 ໜອງໃນ ເນື້ອທີ່ 80 ແມັດຄູນ 80 ແມັດຊື້ ປາມາລ້ຽງຈຳນວນເງິນ 3 ລ້ານ ກີບ, ປະຈຸບັນນີ້ ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ພວງມີໄຊ ໄດ້ມີຖານະທີດີ ຂື້ນກ່ວາເກົ່າ, ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ ອາໄສແຕ່ເງິນເດືອນບໍ່ມີລາຍຮັບ ອື່ນລາຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບ, ໃນນີ້ ທ່ານ ພວງ ມີໄຊ ຍັງໄດ້ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນພະນັກງານລັດຖະກອນໃນ ການສ້າງອາຊີບເສີມໃຊ້ເວລາ ຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼັງຈາກເລີກຈາກການສິດສອນນັກຮຽນ,ໃຊ້ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັ່ນພຽນໃນ ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ.

    ນອກນັ້ນ ທ່ານ ພວງມີໄຊ ຍັງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັກ- ມັກໃນການລ້ຽງປາແບບທຳມະ ຊາດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການລ້ຽງ ແບບທີ່ລາວລ້ຽງໃນປະຈຸບັນໂດຍ ເລີ່ມຈາກການຈົກໜອງ, ວິທີໃຫ້ ອາຫານປາ, ວິທີຂ້າເຊື້ອໃນໜອງ ປາ, ເຮັດໃຫ້ປາໃຫຍ່ໄວ ແລະປອດ ສານພິດ, ມາສຶກສາຮຽນຮູ້ນຳ ລາວກໍ່ໄດ້ຈາກເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງ ແລະຄວາມອົດທົນ, ຄວາມພະຍາຍາມ, ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຈົນເຮັດ ໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ, ຕອບສະໜອງຊີ້ນປາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງ, ກາຍເປັນຄອບຄົວເຂັ້ມ ແຂງທາງດ້ານລາຍຮັບ, ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນມີແນວທາງຂອງພັກ- ລັດທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫາອາຊີບເສີມ ແລະ ລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍກາຍເປັນສິນຄ້າພາ ໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ແລະສັງຄົມ ໄດ້ມີທາງເລືອກໃນການບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ເມສາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ໄປເທິງສຸດ