ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນງວດ I ປີ 2017 ເຫັນຊັດເຈນວ່າ ມີລັກສະນະຝືດເຄືອງ ແລະບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ກັບລາຍຈ່າຍ, ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນຫຼາຍໆ ດ້ານບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ສ່ວຍສາ ອາກອນ ແລະຊັບສິນຂອງລັດ ຊຶ່ງ ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດປະຕິບັດ ລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 24,78% ຂອງແຜນການປີ.

     ຫຼວງນໍ້າທາເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາໂຄງການການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຢູ່ໃນງວດທີ 1 ຂອງປີນີ້ ທົ່ວແຂວງສາມາດປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 39 ໂຄງການ.

     ປະຈຸບັນການດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ  ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທາງດ້ານການເງິນຈະຕ້ອງອາໄສ ສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດເປັນສື່ກາງທັງໃນດ້ານຂອງການຮັບຝາກ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆຍ້ອນວ່າທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນສະຖາບັນການເງິນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າມີຮູບແບບການດຳເນີນງານທີ່ເປັນລະບົບມີລະບຽບທີ່ດີ ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກປະຊາຊົນ ແລະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

     ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີໃນງວດທີ 1 ສົກປີນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວໄປຕາມທິດທີ່ກໍາ ນົດໄວ້, ສະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາແມ່ນສືບຕໍ່ມີຄວາມຄ່ອງໂຕດີຂຶ້ນ, ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບເງິນເດືອນ ແລະເງິນບໍລິຫານອື່ນໆປະຕິບັດໄດ້ 30% ຂອງແຜນການປີເທົ່າກັບ 208 ຕື້ກວ່າກີບ.

     ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົ່າສິນເຊື່ອແມ່ນເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງໃັນເຄື່ອຂ່າຍ ຂອງໄທເອັສກຣຸບທີ່ໄດ້ມີການລົງ ທຶນຫຼາກຫຼາຍປະເພດທຸລະກິດໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນທຸລະ ກິດມາເປັນເວລາຫຼາຍ 30 ກວ່າປີ ໃນໄທທີ່ໄດ້ມາເປີດສຳນັກງານໃໝ່ໃນລາວເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງເລືອກໃຫ້ກັບກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະກຸ່ມລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໆໄປໃນລາວ

     2017 ນີ້ຖືວ່າເປັນອີກປີໜຶ່ງ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສະພາບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ມີບັນຍາກາດຄືກຄື້ນ ຊຶ່ງໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໄປແລ້ວ 28 ໂຄງການມູນຄ່າ 484 ຕື້ກີບ ຂະນະທີ່ໝົດປີນີ້ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ລະດົມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າປະມານ 900-1.300 ຕື້ກີບ.

   ບັນດາສາຂາທະນາຄານ ແລະຫົວໜ່ວຍການເງິນພາຍໃນ ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

     ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ສາຍໃຍສຳພັນໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະອື່ນໆໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນເພື່ອເປັນທຶນຮອນໃນການຜະລິດ ແລະສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້  ສກຈຮ ສາຍໃຍສຳພັນມີບາດກ້າວເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຄາດໝົດປີນີ້ຍອດເງິນຝາກຈະບັນລຸໄດ້ 200 ຕື້ກວ່າກີບ.

     ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານເຮົາທຸລະ ກິດດ້ານສະຖາບັນການເງິນຈະເກີດຂຶ້ນຮອດ 176 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ) ເຖິງ 60 ແຫ່ງ, ແຕ່ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຍັງມີການຈຳກັດຢູ່, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວສະນັ້ນ ສກຈບ ສິນອຸດົມພັດທະນາຈິ່ງສ້າງສະຖາບັນການເງິນຂອງຕົນຂຶ້ນມາເພື່ອຢາກເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຄົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ລະບົບທະນາຄານໄດ້ມີແຫຼ່ງທຶນ ໄປໝູນໃຊ້ກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.

Page 9 of 39

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ກຸມພາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
ໄປເທິງສຸດ