ເສດຖະກິດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຍັງສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະໝັ້ນທ່ຽງດ້ວຍຈັ່ງຫວະການຫັນປ່ຽນຈາກກະສິກໍາໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ແຂວງໃນປີ 2017 ຜ່ານມາເຕີບ ໂຕໃນລະດັບ 8,96%.

     ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງການເງິນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2017 ຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 10.144 ຕື້ກວ່າກີບ ຫຼຸດແຜນ 871 ຕື້ກີບ ທີ່ວ່າງໄວ້ໝົດປີ 11.015 ຕື້ກີບ.

     ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການຮັບຮອງເອົາໂຄງການ ແລະແຜນສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ 2018 ໃນ ຂົງເຂດບ້ານ 3 ສ້າງ, ຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສາຂາທະນາຄານດັ່ງກ່າວ

     ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃນ 1 ປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 92,67 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໃນນັ້ນການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າງົບປະມານປະຕິບັດ 59,90 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 13,48% ແລະລາຍຮັບຈາກພາສີ (ພູດສູນກາງ) ປະຕິບັດ 32,77 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນ 55,31%.

     ໃນປີ 2017 ເສດຖະກິດຂອງແຂວງວຽງຈັນຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຈັງຫວະທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ-ການບໍລິ ການເທື່ອລະກ້າວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງ ແຂວງວຽງຈັນບັນລຸໄດ້  8,21% ຊຶ່ງສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ 6 ພັນຕື້ກວ່າກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ຜູ້ລະ 14 ລ້ານກວ່າກີບ.

     ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນອີກກອງທຶນໜຶ່ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດີໃນຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາສາມາດສະສົມບົດຮຽນ ແລະປະສົບການຫຼາຍບັນຫາ ຊຶ່ງມາເຖິງຂະນະນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໜີ້ທວງຍາກ ແລະມີຜູ້ຝາກ-ຜູ້ກູ້ສະໝໍ່າສະເໝີເປັນປົກກະຕິ.

     ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ສະພາບເສດຖະກິດແຂວງສາລະວັນຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,51%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃນ GDP ບັນລຸໄດ້ 3.959 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ ຫົວຄົນ 9,58 ລ້ານ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.197 ໂດລາ, ໃນນັ້ນ ດ້ານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,90% ກວມ 42,28%, ດ້ານອຸດສາຫະກຳແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 8,89% ກວມ 21,49%, ດ້ານການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 10,39% ຂອງ GDP.

     ໃນໄລຍະຜ່ານມາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມມີຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນຂະແໜງກະສິກຳ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການສຶກສາ, ພະລັງງານ,ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ນ້ຳປະປາ ແລະວຽກງານເທ ສະບານອື່ນໆ ໂດຍມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ.

     ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາແມ່ນເມືອງ ເອກຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທີ່ມີເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີນັກທຸລະກິດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນການພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຍ້ອນຄວາມເອົາໃສ່ໃຈຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃນປີແລ້ວ ເມືອງຫຼວງ ນ້ຳທາ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸເຖິງ 794 ຕື້ກວ່າກີບ.

Page 3 of 41

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ພຶດສະພາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ໄປເທິງສຸດ