ທະນາຄານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄາດຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ 800 ຕື້ກວ່າກີບ

     ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທຸກພາກ ສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ,

ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ນັບມື້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາວະດ້ອຍ ພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັບຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງອອກ ແລະປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້, ທະນາຄານຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄາດຄະເນວ່າຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບັນລຸ 843,84 ຕື້ກີບ.

     ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ 33,29% (1.124 ຕື້ກີບ). ເພື່ອສຶບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານ ທຸລະກິດເປັນເຈົ້າການໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຫາແຫ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົ້ນ: ພັດທະນາສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍເປົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ, ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ອີກ 843,84 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຈະປ່ອຍເຂົ້າຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ກວມໄດ້ 8%, ຂະແໜງກໍ່ສ້າງປະກອບວັດສະດຸເຕັກນິກໃຫ້ໄດ້ 14%, ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 25%, ຂະແໜງການຄ້າໃຫ້ໄດ້ 18%, ຂະແໜງຂົນສົ່ງໄປສະນີໃຫ້ໄດ້ 9%, ການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 10% ແລະຂະແໜງການອື່ນໆໃຫ້ໄດ້ 16% ຂອງການ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ.

     ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການປະກອບທຸລະກິດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ-ການບໍລິການຂອງຄົວເຮືອນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງກຸ່ມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະແນໃສ່ເພື່ອການສົ່ງອອກ.

 

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ໄປເທິງສຸດ