ບາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດເມືອງນອງ

     ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງເມືອງນອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຫັນວ່າມີທ່ວງທ່າທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳຫຼາຍດ້ານຂະນະທີ່ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີເມືອງນອງ

ໄດ້ວາງຫຼາຍຄາດໝາຍສູ້ຊົນເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນເມືອງ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົ້ນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະອື່ນໆ.

     ທ່ານ ສຸພາພອນ ນັນທະນາວອນ ເຈົ້າເມືອງໆນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງວ່າໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2017 ເສດຖະ ກິດຂອງເມືອງຈະມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍຕາມແຕ່ຕ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍດ້ານໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີເປັນຕົ້ນສືບຕໍ່ສົ່ງ ເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ແລະຂາຍເປັນສິນຄ້າດ້ວຍການຫັນເອົາບັນດາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກລັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນສຸມໃສ່ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການ ຜະລິດກະສິກຳ, ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ, ປະຕູນ້ຳໃຫ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງ, ຟື້ນຟູນາເຮື້ອໃນບາງເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະປັບປຸງສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳໃຫ້ສາມາດສະໜອງຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ; ສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ ປູກພືດລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້ 1.450 ເຮັກຕາ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະຮັກສາສັດລ້ຽງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາຍໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 254 ໂຕ, ງົວ 542 ໂຕ, ແບ້ 465 ໂຕ, ໝູ 627 ໂຕ ແລະສັດປີກ 4.784 ໂຕ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໂຄງການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ຈັດສັນພູມລຳເນົາໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຈຸດສຸມຕັງອາໄລ-ລະແບງ ແລະກະກຽມປະກາດບ້ານນາກອງ, ຕຳລວງ ແລະບ້ານນາລົງໃໝ່ເປັນບ້ານພັດທະນາໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະກວດກາການນຳໃຊ້ເງິນກອງທຶນ ພັດທະນາບ້ານຂອງພາກລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຫັນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາບ້ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແລວແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງວາງອອກ.

     ນອກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຕາມກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດຂອງ ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍມີຄຸນນະພາບ ແລະກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ການຕົ້ມເຫຼົ້າໝໍ້ນ້ອຍແປ້ງພື້ນບ້ານ, ການຕ່ຳຫູກ-ທໍໄໝ, ການຈັກສານ, ຄຸ້ມຄອງການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ຕ່າງໆ,  ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງ ຖິ່ນທີ່ມີພືດກະສິກຳ ແລະອຸດສາຫະກຳປັບປຸງຜົນຜະລິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ,  ເອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນ ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມໃນທົ່ວເມືອງໃຫ້ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

     ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂອບເຂດຂອງ ເມືອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງໃນ 8 ແຜນງານ 101 ໂຄງ ການໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນໄລຍະຕ່າງໆ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກລັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ ແລະຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.

     ສ່ວນດ້ານການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດ ຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເງິນ ການປະຕິບັດພັນທະພາສີ-ອາກອນໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຕື່ນຕົວມອບພັນທະອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້ ລັດຕາມກຳນົດເວລາ, ສຸ່ມໃສ່ຈັດ ເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ, ທີ່ດິນ ແລະຊັບສິນລັດເຂົ້າງົບປະ ມານແຫ່ງລັດຕາມຕົວເລກແບ່ງປັນຂອງແຂວງ 1,13 ຕື້ກີບ ໃຫ້ໄດ້ 100%, ໃນນັ້ນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 476 ລ້ານກວ່າກີບ, ພາສີທີ່ດິນ 239 ລ້ານກວ່າກີບ, ຊັບສິນລັດ 135 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ຮ່ວງເງິນຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ການ 3,16 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນເງິນເດືອນ 2,40 ຕື້ກີບ, ເງິນອຸດໜູນ 295 ລ້ານກວ່າກີບ, ບໍລິຫານ 338 ລ້ານກວ່າກີບ, ດັດສົມສົ່ງເສີມ 65 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈ່າຍບັງເອີນ 30 ລ້ານກີບ ແລະຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ 35 ລ້ານກີບ.

     ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປ່ອຍ ສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງ ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນປີ, ຕິດຕາມ ແລະຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ສະໜອງໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະມີປະສິດທິຜົນ, ແກ້ໄຂບັນຫາສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດກຳນົດເວລາ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນ ໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນບັນດາເສັ້ນທາງ, ຂົວ-ທໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຊ່ວງລະດູຝົນຢູ່ແຕ່ລະເຂດເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກ້ໄຂສຸກເສີນ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເທສະບານເມືອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະການຂົນສົ່ງ ແລະການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງອາຄານ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ໄປເທິງສຸດ