ລັດກວດເຫັນລາຍຮັບບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 600 ຕື້ກວ່າກີບ

     ຈາກຜົນການກວດສອບບັນ ດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 58 ຫົວໜ່ວຍ ໃນສົກປີ 2015-2016, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ກວດສອບເຫັນລາຍຮັບເພີ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຈຳນວນ 689,61 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນເປັນຂອງສູນກາງ 516,07 ຕື້ກີບ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຈໍານວນ 173,54 ຕື້ກີບ.

 

     ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ວຽກງານກວດສອບງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ 2017 ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 58 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັ້ນໄດ້ກວດເຫັນລາຍຮັບ ເພີ່ມຈາກສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ເງິນກອງທຶນລັດ ແລະອື່ນໆ ຈຳນວນ 689,61 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເປັນຂອງສູນກາງ 516,07 ຕື້ກີບ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນ 173,54 ຕື້ກີບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະ ມານແຫ່ງລັດຕາມມາດຕາ 6 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015 ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍ ຮັບ, ໃນຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ກວດເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບສະສົມຮອດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016 ຈໍານວນ 985,28 ຕື້ກີບ, ທັງກວດສອບເຫັນການເອົາເງິນປັນຜົນ, ເງິນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມອາກອນລາຍໄດ້ ແລະອາກອນກຳໄລຈຳນວນ 3,45 ຕື້ກີບ ໄປຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ, ຍິ່ງໄປ ກວ່ານັ້ນກວດສອບເຫັນກົມສ່ວຍ ສາອາກອນບໍ່ໄດ້ປັບໃໝບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ແຈ້ງເສຍອາກອນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈຳນວນ 16,23 ຕື້ກີບ ແລະປັບໃໝບໍ່ຖືກຕາມອັດຕາທີ່ກົດໝາຍ ກຳນົດ 3,93 ຕື້ກີບ, ກວດສອບ ເຫັນການຍົກເວັ້ນຈັດເກັບອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມຈາກວິສາຫະກິດ 7,30 ຕື້ກີບ  ແລະມີການຍົກເວັ້ນຄ່າປັບ ໃໝແຈ້ງເສຍອາກອນບໍ່ຄົບ ຈໍານວນ 19,34 ຕື້ກີບ, ສ່ວນຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊັບສິນຂອງລັດໄດ້ກວດສອບ ເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກເງິນຂາຍໄມ້ ຄ່າປັບໃໝຄ່າເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຈຳນວນ 427,76 ຕື້ກີບ, ກວດເຫັນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ເກີນໂກ ຕາລັດຖະບານອະນຸມັດຂອງ 2 ແຂວງ ຈໍານວນ 28 ພັນກວ່າ ແມັດກ້ອນ, ຂຸດຄົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ຮັບອະ ນຸຍາດລັດຖະບານ 4 ແຂວງ 11 ພັນກວ່າແມັດກ້ອນ ແລະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂາຍໄມ້ຂອງ 4 ແຂວງ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະມູນຕາມລະບຽບການ 25 ພັນກວ່າແມັດກ້ອນ, ນອກນີ້ຍັງກວດເຫັນ 3 ແຂວງຂາຍໄມ້ຫຼຸດລາຄາຕໍ່າກວ່າກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າກໍານົດໄວ້ 5,37 ຕື້ກີບ.

     ພ້ອມນັ້ນ ໄດ້ກວດເຫັນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳສູນກາງບໍ່ໄດ້ສະສາງຍອດເງິນໃນບັນຊີລາຍຮັບລໍຖ້າແບ່ງປັນ ຈຳນວນ 114,14 ຕື້ກີບ, ກວດສອບເຫັນຍອດເຫຼືອເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກບໍລິຫານວິຊາການທີ່ບໍ່ໄດ້ສະສາງຈຳນວນ 1.041 ຕື້ກວ່າກີບ, ກວດສອບເຫັນເງິນຝາກນອກລະບົບຄັງເງິນ 29 ບັນຊີ ຈໍານວນ 23,27 ຕື້ກີບ. ສ່ວນຂະແໜງພາສີກວດສອບເຫັນ ມີການຍົກເວັ້ນຫຼຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນປະເພດພາຫະນະ, ນ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟ, ຄ່າຊັກພິເສດໄມ້ຂາອອກ ແລະສິນຄ້າທົ່ວໄປຈຳນວນ 3.570 ຕື້ກວ່າກີບ.

     ສະເພາະດ້ານລາຍຈ່າຍໄດ້ກວດ ເຫັນລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາໃຊ້ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງບໍ່ນອນໃນແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ ຈໍານວນ 1.031 ຕື້ກີບ, ກວດສອບເຫັນບັນຊີເງິນຈ່າຍລ່ວງ ໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດທີ່ ສະສົມຮອດທ້າຍສົກປີ 2015-2016 ຈໍານວນ 4.391  ຕື້ກີບ ແລະ ກວດເຫັນ 1 ກະຊວງ ແລະ 13 ແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການນອກແຜນສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ຮັບຮອງ 120 ໂຄງການມູນຄ່າຕາມສັນຍາຈໍານວນ 503,26 ຕື້ກີບ.

 

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ເມສາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ໄປເທິງສຸດ