ແຂວງສາລະວັນເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເລັງ ໃສ່ບັນດາເມືອງທີ່ນອນຢູ່ເຂດທົ່ງຮາບເຊໂດນ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານສະໜອງນ້ຳປະລິມານ ເນື້ອທີ່ໄດ້ສະດວກໃນການຜະລິດກະສິກຳເປັນຕົ້ນແມ່ນສາລີ, ກາເຟ, ມັນດ້າງ ແລະມັນຕົ້ນໃນນັ້ນສິນຄ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະໄດ້ສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍ ນອກແມ່ນເຂົ້າ ຊຶ່ງປີ 2017 ໄດ້ສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນແລ້ວເຖິງ 6 ພັນ ໂຕນ.

     ປະຈຸບັນການຂົນສົ່ງມີຄວາມ ສຳຄັນຕໍ່ທຸລະກິດເກືອບທຸກປະເພດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂອດການຈັດຫາວັດຖຸດິບ, ການຜະລິດ, ການຂາຍ ແລະການຈັດຈຳໜ່າຍໃນຫຼາຍໆທຸລະກິດ, ເພາະຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະກະທົບຕໍ່ຕົ້ນທຶນລວມຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິການ, ຍິ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ,

     ໃນສັງຄົມປະຈຸບັນການນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ເຄື່ອງໄອ ທີກໍ່ນັບມື້ທັນສະໄໝຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະໂທລະສັບມືຖືກໍ່ແມ່ນເຄື່ອງໄອທີຜະລິດຕະພັນອີກດ້ານ ໜຶ່ງທີ່ກຳລັງນິຍົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນການຜະລິດຕະພັນ ແລະແຂ່ງຂັນກັນຈຳໜ່າຍການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະຮ້ານມີສຸກໂຟນ ເຊໂປນ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຫັນການຈຳໜ່າຍໂທລະສັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະການບໍລິການເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

     ປະຈຸບັນຮ້ານສ້ອມແປງລົດ ແລະຮ້ານປະດັບຍົນຕົບແຕ່ງລົດກໍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍຊຶ່ງແນ່ນອນການຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຫຼາຍເຊັ່ນ ດຽວກັນແຕ່ ໂດຍການສິນຄ້າຄຸນ ນະພາບດີ, ມີບຸກຄະລາກອນບໍລິການໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສ້າງໃຫ້ລູກ ຄ້າໄວ້ວາງໃຈຕ້ອງຮ້ານໂຟວີວ ແລະຈີທີໂອໂຕປະດັບຍົນ.

     ປະຈຸບັນການຈະເຮັດ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໃດກໍຕາມ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະພາໃຫ້ທຸລະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບສັງຄົມກໍຄືການບໍລິການທີ່ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ທັນຍຸກທັນສະໄໝ, ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ, ຊຶ່ງສິ່ງນີ້ທີ່ຮ້ານແຂກຈິວເວີຣີ ຢຶດໝັ້ນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນມີຈຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າເຖິງ 2 ຮ້ານ ແລະພວມຈະເປີດອີກໜຶ່ງຮ້ານໃນເດືອນທັນວານີ້.

     ຮ້ານຄຳພູວົງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 40 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນປະຈຳປີ 2017 ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນ 2017 ທີ່ປະເທດຟີລິບປິນ ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະຜ່ານມາການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ແລະຍອມຮັບຂອງສັງຄົມໃນຜະລິດຕະພັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ ເປັນຫຼັກພ້ອມທັງອອກແບບທີ່ມີ ຄວາມທັນສະໄໝເປັນເອກະລັກໃຫ້ມີຮູບແບບໃໝ່ເລື້ອຍໆອອກມາໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຊົມໃຊ້.

     ປະຈຸບັນການລົງທຶນຄ້າຂາຍ ແນ່ນອນທຸກຄົນຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາເລື່ອງເງິນການລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດສະນັ້ນມື້ນີ້ຂໍລ້ຳເສັ້ນທາງທຸລະກິດນຳສະເໜີ ແລະຮູ້ຈັກສະຖາບັນການ ເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວີແອລວີ ໜຶ່ງສະຖານບັນນ້ອງໃໝ່ທີ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອເນັ້ນໃສ່ບໍລິການເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງໃນລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດມາ 8 ເດືອນ ເຫັນວ່າໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະຄາດວ່າໝົດປີ 2017 ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕາມເປົ້າໝາຍ.

     ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ ແມ່ນນັບມື້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ມີທັງເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະແຜນໄປລະດົມທຶນນຳປະຊາຊົນໂດຍໃຊ້ຫຼາຍຮູບການ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານກໍຄືທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ລະບຸກໍຕ້ອງອີງໃສ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ. 

   ການທຳທຸລະກິດການອອກແບບຈັດສວນກໍເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີບໍລິສັດຄຳເກື່ອງພັດທະນາຈຶ່ງເລືອກສ້າງເງິນດ້ວຍການອອກແບບຕົບແຕ່ງ, ຈັດສວນຜ່ານມາບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນງານ

Page 1 of 22

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ທັນວາ 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ຄຳເຫັນຜູ້ອ່ານ

ໄປເທິງສຸດ