10 ເດືອນຊຽງຂວາງ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 80% ຂອງແຜນປີ ສ່ວນໃຫຍ່ຈາກອາກອນ

     ແຂວງຊຽງຂວາງປະກອບມີ 7 ເມືອງ, ມີເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ 3 ເມືອງ, ມີ 6 ບ້ານ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 4.242 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 148 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4.094 ຫົວໜ່ວຍ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນ ປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 78,5% ຂອງແຜນການປີ.

 

     ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍປີ 2017 ຊຽງຂວາງເປັນແຂວງຂາດດຸນ ທາງດ້ານງົບປະມານ, ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງພຽງ 24-26% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍ, ລວມລາຍຈ່າຍພາກລົງທຶນຂອງ ລັດຖ້າບໍ່ຄິດໄລ່ ພາກເງິນລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ 30%, ຜ່ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍ ຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນ 2017 ແຂວງຊຽງຂວາງສາມາດບັນລຸຕົວເລກລາຍຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ, ຈໍານວນແຜນປີ 121,56 ຕື້ກີບ ໃນນີ້, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 89 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ແລະຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດໄດ້ 6,2 ຕື້ກີບ ລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາກໍ່ເຫັນວ່າມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນ ລື່ນແຜນການ 14%.

     ສ່ວນວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສາມາດຕີລາຄາໄດ້ເຊິ່ງນັບ ແຕ່ສູນກາງຮອດຂັ້ນຮາກຖານບ້ານໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ເປັນແຜນສູ້ຊົນໃນ ການສ້າງລາຍຮັບເພື່ອເປັນການພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພິ່ງຕົນເອງ-ກຸ້ມ ຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ໃນການປະຕິບັດ ດັ່ງກ່າວກໍ່ແມ່ນມີຜົນດີ, ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບກ່ອນທີ່ບໍ່ເຮັດ 3 ສ້າງເຫັນ ວ່າດີກ່ອນເກົ່າ. ທັງນີ້, ກໍ່ຍ້ອນ

     ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຂະແໜງ 3 ສາຍຕັ້ງກະຊວງການເງິນບວກຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຂະແໜງການເງິນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງຕໍ່ສູ້ຊົນ, ການຂຸດຄົ້ນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

     ປັດຈຸບັນແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 7 ເມືອງ. ໃນນັ້ນ, ມີເມືອງເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງມີ 3 ເມືອງປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງມີພະນັກງານ 152 ສະຫາຍ, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງມີພະນັກງານ 103 ຄົນລວມທັງພະນັກງານຂອງ 3 ສາຍຕັ້ງ, ລວມ ແລ້ວທົ່ວແຂວງມີພະນັກງານການເງິນ ທັງໝົດ 255 ຄົນ, ຮາກຖານພັກພະແນກການເງິນມີ 4 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບຄື: ໜ່ວຍ ພັກສ່ວຍສາອາກອນ, ໜ່ວຍພັກຄັງເງິນ ແຫ່ງຊາດ, ໜ່ວຍພັກກອງກວດກາພາສີ ປະຈຳແຂວງ ແລະໜ່ວຍພັກພະແນກການເງິນ. ສ່ວນໜ່ວຍພັກດ່ານສາກົນນໍ້າ ກັ່ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຮາກຖານພັກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ສ່ວນການຊີ້ນຳວຽກວິຊາການແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງ ສາຍຕັ້ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

     ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ສຳລັບວຽກງານການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 40/ນຍ ແລະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 3905/ກງ ວ່າດ້ວຍການລົງເກັບກຳ ແລະສຳຫລວດຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ສົມທົບກັບທີມງານກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ 7 ເມືອງ, ສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນ ແລະຕໍ່ທະບຽນຮອດວັນທີ 31 ກັນຍາ 2017 ມີທັງໝົດ 4.242 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 148 ຫົວ ໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4.094 ຫົວໜ່ວຍ.

     ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງໃນ 10 ເດືອນ 2017 ເກັບລາຍໄດ້ຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ (ແຜນການປີ 121,561 ຕື້ກີບ) ລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນລື່ນ ແຜນການ 14% ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຖືເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຖືເປັນບຸລິມະສິດ, ວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ ແລະລົງກວດກາໄລ່ລຽງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ກວດກາຄືນຂອງຫ້ອງການກວດກາການເງິນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກ ງານໄປພ້ອມໆກັນ, ເດັດຂາດຖ້າມີການ ລະເມີດໃນການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 1124/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະວິໄນຂອງພະນັກງານການເງິນ ແລະລະບຽບການອື່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

     ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງຍັງໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາເຖິງການນຳກະຊວງການເງິນຕໍ່ວຽກງານເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ດັ່ງທີ່ແຈ້ງການເລກທີ 2202/ກງ-2012 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ບັນຫາພູດ ແບ່ງບຳເນັດໃຫ້ຂັ້ນບ້ານເບື້ອງຕົ້ນມີ ແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ອອກປີ 2000 ຕໍ່ມາແມ່ນມີແຈ້ງການເລກທີ 206/ກງ ອອກປີ 2014 ຕໍ່ແຈ້ງການນີ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນກະຊວງການເງິນພັດວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວເປັນຕົ້ນ ແມ່ນບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນ 3 ສ້າງປະຕິບັດໄດ້ 40-60% ພາຍຫລັງມີແຈ້ງການອອກມາແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ລົງເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານແລ້ວ, ພັດໃຫ້ກັບມານຳໃຊ້ແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ຄືນໝາຍຄວາມວ່າບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນສາມສ້າງບໍ່ໄດ້ບຳເນັດ 40-60%.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ໄປເທິງສຸດ