ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງ ໂຈະການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ່ສ່ວນລັດຖະກອນໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນສອບເສັງແບບຮູບການ

     ແນໃສ່ການປັບປຸງກົງຈັກ ແລະການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທີ່ຍັງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ທິດຊີ້ນຳຂອງພັກທີ່ວ່າການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງຕ້ອງກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ, ໜັກແໜ້ນ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ

ເນື່ອງຈາກການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ຢູ່ບາງກະຊວງ, ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນມີລັກສະນະເຮັດເປັນພຽງຮູບການ, ຍັງບໍ່ທັນເນັ້ນໜັກດ້ານຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ມີການສິ້ນ ເປືອງງົບປະມານ, ສັງຄົມຈົ່ມວ່າ ແລະອື່ນໆ.

     ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ຊຶ່ງບາງ ເນື້ອໃນຂອງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ: ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງ ທຸກຂັ້ນໂຈະການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳນົດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃໝ່ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ, ເດັດຂາດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ (ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ກົມ, ພະແນກ, ທຽບເທົ່າພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະໜ່ວຍງານ) ເພີ່ມອີກ.

     ສະເພາະເຂດການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນ ສ້າງຕັ້ງກົງຈັກຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ປືກສາຫາລື ເອກະພາບນຳກະຊວງພາຍໃນກ່ອນແລ້ວຈິ່ງສະເໜີຂັ້ນເທິງທີ່ມີສິດອຳນາດພິຈາລະນາຕົກລົງ.

     ສ່ວນອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນລັກສະນະທີ່ວ່າກົງຈັກ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງມີຈຳນວນເທົ່າໃດກົມ, ຢູ່ຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນກົງຈັກຂອງພະແນກຂັ້ນແຂວງ ກໍມີເທົ່ານັ້ນຂະແໜງ ແລະກົງຈັກຂອງຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງມີເທົ່ານັ້ນໜ່ວຍງານ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີໜ່ວຍງານ ແລະຈຸງານທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງຂອງພະແນກ, ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນ ແຂວງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈຸງານທີ່ຂຶ້ນ ກັບໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການ, ອົງການ ທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.

     ສຳລັບການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນໃໝ່ລະບົບ, ກົນໄກ, ວິທີ ແລະຂັ້ນຕອນການສອບເສັງ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການປະກາດຮັບສະໝັກຮອດຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ ພ້ອມທັງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ ທົ່ວເຖິງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະມີຄວາມຍຸດຕິທຳ.

     ພ້ອມນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະນຳບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນ ເມືອງເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳການສອບເສັງ ແລະການຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນ ໃໝ່ໃນຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະຍຸຕິ ທຳ, ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜົນສຳ ເລັດ ແລະຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

     ທັງນີ້ ສຳລັບການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ອີງໃສ່ຕຳແໜ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ, ຜົນການສອບເສັງ ຕ້ອງຕິດປະກາດເປີດເຜີຍ ແລະໃຫ້ຄັດ ເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ, ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງງານ, ຫຼີກເວັ້ນການສອບເສັງແບບ ລວມໆ, ຮູບການ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ວິ່ງເຕັ້ນເພື່ອໄດ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນ ການຄັດເລືອກບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ໃຫ້ຂາດຕົວ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ໄປເທິງສຸດ