ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າໜ່ວຍງານໃດ ຫຼື ອົງການໃດຫາກຖືເອົາມະຫາຊົນ ແລະ ຫາງສຽງສັງຄົມເປັນສິ່ງສຳຄັນໜ່ວຍງານນັ້ນຈະສາມາດກຳນົດທິດທາງພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

   ຄົນບູຮານສອນເຕືອນໄວ້ວ່າໃຫ້ເປັນຄົນມີສະຕິກ່ອນຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງໃດຕ້ອງລະວັງຜົນທີ່ຈະເກີດຕາມມາຈິ່ງສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກລ້ອມຄອກກ່ອນຈະເສຍງົວໂດຍຫຼີກເວັ້ນງົວເສຍແລ້ວມາລ້ອມຄອກທີຫຼັງຢູ່ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ປາກົດມີຫຼາຍຊີວິດທີ່ມີພຶດຕິກຳແບບງົວເສຍແລ້ວຈິ່ງລ້ອມຄອກເພາະຜູ້້ກ່ຽວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະສົບກັບຕົນເອງຈິ່ງຄິດປະໝາດວ່າເປັນຂອງເລັກນ້ອຍແຕ່ຜົນເກີດຕາມມາໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຄິດນັ້ນຄືເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ.

   ເວົ້າກັນວ່າການເປັນໜີ້ເປັນທຸກເພາະໜີ້ສິນມີຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນປະເພດໜີ້ກູ້ຢືມທີ່ມີດອກເບ້ຍຮັດຄໍຫອຍ, ນອກຈາກລູກໜີ້ຈະຫາເງິນມາໃຊ້ເຈົ້າໜີ້ໃຫ້ຄົບຈຳນວນຢືມແລ້ວຍັງ

  ຈາກຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນໂອກາດມີຄຳເຫັນຕອບຄຳຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII

  ຄົນລາວເຮົາຍ່ອມໄດ້ຍິນພໍ່ ແມ່ບອກສອນວ່າ: ຢ່າປະໝາດ ຢາດຄຸນຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມ ປະໝາດເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມ ຕາຍ ດັ່ງນັ້ນ ໃນໂລກນີ້ ຈິ່ງປາກົດວ່າມີຫຼາຍ

   ຢືນຕໍ່ໜ້າສະພາບການທີ່ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງປົວແປງພັກ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຢາກນຳສະເໜີບາງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແນວທາງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດຳເນີນຊີວິດການ

   ສັງເກດເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຄົນພະຍາຍາມໄຂວ່ຄວ້າສຶກສາເຖິງຂັ້ນລົງທຶນຈ່າຍຄ່າເທີມລາຄາແພງກໍ່ຍອມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມາຄອບຄອງຊຶ່ງຄິດວ່າມັນຄື

   ຄວາມຈິງການເຂົ້າພັນສາຖືເປັນການປະຕິບັດເຄັ່ງຄັດສະເພາະພະສົງສາມະເນນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ປະຈຳພາຍໃນວັດເປັນເວລາ 3 ເດືອນດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງມີຄຳຖາມໃຫ້ຄິດກັນວ່າເຂົ້າ

   ຄວາມຈິງການເຂົ້າພັນສາຖືເປັນການປະຕິບັດເຄັ່ງຄັດສະເພາະພະສົງສາມະເນນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ປະຈຳພາຍໃນວັດເປັນເວລາ 3 ເດືອນດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງມີຄຳຖາມໃຫ້ຄິດກັນວ່າເຂົ້າ

Page 1 of 18
ໄປເທິງສຸດ