ເລື່ອງບຸນພະເຫວດເຄີຍຂຽນແລກປ່ຽນກັບທ່ານຜູ້ອ່ານມາຫຼາຍຄັ້ງແຕ່ປາກົດວ່າຍັງມີບາງອັນທີ່ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວມັນຖືກປະສົມເຂົ້າໄປໃນງານບຸນຍົກຕົວຢ່າງເລື່ອງການນຸ່ງຖື ແລະການກິນດື່ມຍັງປາກົດມີໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບ່ອນຜູ້ຂຽນຈິ່ງຂໍຍົກເອົາບາງເຫດການທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມມານຳສະເໜີເພື່ອນຜູ້ອ່ານເພື່ອຊ່ວຍກັນຊອກທາງອອກ.

  ມື້ກ່ອນຂຽນບົດໃນຫົວຂໍ້ “ຂາຍປຶ້ມມີໃບແຈ້ງການຈະແກ້ຢ່າງໃດ” ມີຜູ້ສ່ອງແສງມາວ່າເປັນຄວາມຈິງ ແລະຕັ້ງບັນຫາເລື່ອງ ລິຂະສິດ ປຶ້ມທີ່ຖືກພວກສວຍໂອກາດຈັດພິມຂາຍ ຢ່າງໜ້າຕາເສີຍມາເກືອບສິບປີວ່າຊັ້ນ!

  ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈເອງວ່າຫຼາຍທ່ານອາດມີຄຳເຫັນເປັນແນວດຽວກັນວ່າກະແສໂລກກະແສວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດນັ້ນສົ່ງອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນລາວລຸ້ນໃໝ່ທັງໄວລຸ້ນ ແລະ

  ເວົ້າເລື່ອງການລ້ຽງປາກທ້ອງຂອງຄົນໃນສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ເກີນວ່າມີຫຼາກຫຼາຍຮູບການເຊິ່ງລວມທັງກົນລະຍຸດການຄ້າຂາຍ ຫຼື ວິທີປ່າວຂ່າວໂຄສະນາສ້າງພາບພົດເທິງໜ້າເຟດບຸກ

  ພວກເຮົາຄວນເບິ່ງຄືນບາງສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການກ່ຽວກັບບໍລິຫານລັດ ແລະບໍລິຫານຄົນເຊິ່ງບໍ່ຄວນຖືເບົາເລື່ອງການສ້າງຜູ້ສືບທອດຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍບໍ່ແບ່ງແຍກ ຫຼື ໃຊ້ອຳນາດສ່ວນຕົວຫຼິ້ນເສັ້ນຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍ,ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບມາຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນມີທັງຝຶກອົບຮົມ ແລະຍົກລະດັບການສຶກສາຕໍ່ແຕ່ອາດມີບາງໜ່ວຍງານຖືເບົາ ຫຼື ຄິດວ່າພໍຕົນບຳນານໄປແລ້ວກໍຖືວ່າໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 ບົດກ່ອນເວົ້າເລື່ອງຄູຍັງບໍ່ຈົບພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈວ່າຍັງມີບາງປະເດັນຢາກນຳສະເໜີເພື່ອນຜູ້ອ່ານຕື່ມເພາະເລື່ອງຂອງຄູອາຈານຖ້າວ່າເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສະເພາະກິດຈະກຳການໃຊ້ສະໝອງຫຼາຍກວ່າອາຊີບອື່ນແດ່ແຕ່ຖ້າວ່າໄດ້ເປັນຄູອາຈານແລ້ວພັດຂີ້ຄ້ານຄິດຂີດຂຽນກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ກ້າວໜ້າໄດ້ຍາກກົງ ກັນຂ້າມພັດໄປເກັ່ງເລື່ອງຍົກຈອກນີ້ກໍໜ້າຄິດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ.

  ເວົ້າເລື່ອງໄມ້ສຳລັບຄົນລາວທີ່ເຂົ້າໃຈ ແລະມີຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້ຈະຄິດໄດ້ທັນທີໂລດວ່າຄົນລາວກັບໄມ້ຍ່ອມບໍ່ຕ່າງປາກັບນ້ຳເພາະລຸ້ນພໍ່ແມ່ປູ່ຍ່າເພິ່ນໃຊ້ໄມ້ ແລະຮັກສາໄມ້ໄວ້ໃຊ້ໄດ້ດີ ເພາະພວກເພິ່ນຈະນຳເອົາໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ຫຼື ສ້າງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດຄອບຄົວຕ່າງກັນຕາມໜ້າທີ່ ແລະຄວາມເໝາະສົມຖ້າເປັນໄມ້ເນື້ອດີເນື້ອແຂງເພິ່ນຈະນຳມາເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຄົງທົນໄດ້ນານເຊັ່ນ: ໄມ້ຂະຍູງເຮັດກວຽນເຮັດໜ້າເກັກຍິງສັດ.

  ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ຈະເຫັນວ່າມີຫຼາຍປະເທດຕື່ນຕົວສ້າງຕັ້ງກອງທັບໄຊເບີຂຶ້ນເພາະໃນໂລກແຫຼ່ງຍຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະທຸກຢ່າງເຊື່ອມໂຍງກັບອິນເຕີເນັດ (ຍຸກດີຈີຕອນ) ການມີກອງທັບໄຊເບີຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກປະຫຼາດ.

 TPP ຄືສັນຍາວ່າດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຍຸດທະສາດຂ້າມປາຊິຟິກ (Tans-Pacifie  Str- agegic Economic PartnerSHip Agreement-TPP) ສະບັບທຳ​ອິດຖືກ​ຕົກລົງ​ກັນໃນ​ເດືອນ

Page 1 of 20
ໄປເທິງສຸດ