Samsung ເປີດຕົວສາຍພານການຜະລິດຊີປໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບ embedded Universal Flash Storage (eUFS) ທີ່ມີຂະ ໜາດຄວາມຈຸສູງສຸດ 512GB ນັ້ນອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າສະມາດໂຟນລະດັບເຮືອງຮຸ່ງໃນປີ 2018

   ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນມັກມີບັນຫາກ່ຽວກັບແບັດເຕີຣີ້ຂອງສະມາດ ໂຟນ ຫຼື ແທບເລັດທີ່ບໍ່ພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນມື້ໜຶ່ງຈຶ່ງທຳໃຫ້ເຮົາຕ້ອງນຳສຳຮອງພົກພາໄວ້ຕະຫຼອດເວລາເຊິ່ງໃຜກໍາລັງເລືອກຊື້ແບັດສຳຮອງມາໃຊ້ງານສາມາດອ່ານຂໍ້

    Samsung ຫາກໍຈົດສິດທິບັດສຳລັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງແບັດເຕີຣີສະມາດໂຟນຢ່າງ ໜ່ວຍກຣາຟີນ (graphene ball) ເຊິ່ງນະວັດຕະກຳດັງກ່າວພັດທະນາໂດຍ Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ໂດຍ

   ປະຈຸບັນນີ້ຟາຍມີເດຍ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາໃຫ້ເຄື່ອງມືຖືຂອງເຮົານັ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆເຖິງແມ່ນວ່າໂທລະສັບຈະມີໜ່ວຍຄວາມຈຳ ພາຍ ໃນເຖິງ 64 GB ຫຼື 128 GB ແລ້ວ ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນກໍ່ຍັງບໍ່ພໍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີ

     Xiaomi ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາຍ  Mi Mix 2 ເວີເຊິນວັດສະດຸເຊຣາ ມິກສີດຳ ແລະເວີເຊິນ Starck ໃນວັນທີ 28 ທີ່ຈະເຖິງນີ້ ໂດຍປະ ເທດຈີນຈະເປັນທີ່ທຳອິດທີ່ເລີ່ມ ຂາຍ. ໃນຕອນນີ້ຈະມີຮຸ່ນເຊຣາ ມິກສີຂາວທີ່ມີວາງຂາຍແລ້ວ. ສຳລັບ

    ນອກຈາກຈະເປັນມືຖືທີ່ມີ ລາຄາແພງຈົນຫຼາຍຄົນຄິດແລ້ວ ຄິດອີກ ແລະມີດີຊາຍແປກຕາສຳລັບ iPhone X ແລ້ວ, ຫຼ້າສຸດນີ້ວາລະສານ Time Magazine ໄດ້ມີການລະບຸວ່າ iPhone X ເປັນ ໜຶ່ງໃນ 25 ນະວັດຕະກຳແຫ່ງປີ 2017 ອີກດ້ວຍ.

   Samsung Galaxy X ສະມາດໂຟນຈໍ ພັບໄດ້ຮຸ່ນ ທຳອິດຂອງ Samsung ເຜີຍຟີ ເຈີໃຊ້ງານ ແລະຫຼິ້ນເກມໄດ້ພ້ອມ ກັນ 2 ໜ້າຈໍ ຄາດເປີດຕົວປີ 2018 ນີ້!ເວົ້າໄດ້ວ່າຍັງຄົງມີການເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບ Samsung

Galaxy X

Page 1 of 13
ໄປເທິງສຸດ