ການບໍາລຸງຮັກສາກ້ອງ DSLR ໃຫ້ຖືກວິທີ

ໃນໄລຍະຝົນນີ້ ການບຳລຸງຮັກສາກ້ອງຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນເລີຍກໍວ່າໄດ້ເພາະຖ້າເປັນກ້ອງລະດັບມືອາຊີ ຫຼື ດີເອສແອລອາ (DSLR ) ຍິ່ງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແບບລະອຽດເລີຍດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນໃນການເບິ່ງແຍງກ້ອງແສນຮັກແສນຫວງຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ການບຳລຸງຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບງ່າຍໆຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນທັງຕົວກ້ອງ, ເລນ ແລະອື່ນໆໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານແລະຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດໄປ ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກອັນດັບຕົ້ນໆກໍຄືການເກັບຮັກສາຄື:

ການວາງກ້ອງ: ກ້ອງດີເອສແອລອາ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນເລນ, ແຟລດກຣິບ, ຟິລເຕີຕ່າງກໍຢ້ານຄວາມຊຸ່ມກັນທັງນັ້ນຍິ່ງໃນລະດູຝົນແບບນີ້ອາການແຮ່ງຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິດັ່ງນັ້ນການວາງກ້ອງບໍ່ຄວນວາງໄວ້ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຊັ່ນ: ຕູ້ເສື້ອຜ້າ, ຕູ້ເຫຼັກ ຫຼື ໄມ້ຄວາມຊຸ່ມໃນສະຖານທີ່ທີ່ກ່າວມານີ້ຈະມີຫຼາຍກວ່າເດີມຊຶ່ງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບອຸປະກອນຂອງເຮົາຫຼັກໆຄືເຊື້ອລາຈະເກີດເປັນຄາບດຳຢູ່ບໍລະເວນທີ່ເປັນກະຈົກບໍ່ວ່າຈະເປັນເລນ ຫຼື ກະຈົກສະທ້ອນຢູ່ຕົວກ້ອງ.

kong1

ວິທີປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກຫຼັກການຄືການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຊຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນການວາງກ້ອງຄວນວາງໄວ້ໃນກະເປົ໋າກ້ອງທີ່ມີອາການຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ ແລະຕ້ອງໃສ່ສານກັນຄວາມຊຸ່ມລົງໃນກະເປົ໋າຈັກ 1-2 ຊອງ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງກະເປົ໋າ) ຄວາມຊຸ່ມໃນກະເປົ໋າຈະຖືກດູດດ້ວຍສານກັນອອກໄປ ຫຼື ຖ້າເກີດມີອຸປະກອນຫຼາຍກວ່າ 4-5 ອັນ ກໍຄວນເລືອກອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບກັບປະລິມານອຸປະກອນທີ່ເຮົາມີເຊັ່ນ: ກ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ ຫຼື ຕູ້ກັນຄວາມຊຸ່ມ ລາຄາກໍມີຕັ້ງແຕ່ປະມານ 5 ແສນຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງ 2 ລ້ານປາຍກໍມີລາຄາອາດຈະສູງເລັກນ້ອຍແຕ່ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານເວົ້າໄດ້ງ່າຍໆວ່າກຸ້ມຄ່າກຸ້ມລາຄາ ເພາະຖ້າອຸປະກອນອັນລະຫຼາຍໆລ້ານອາດບໍ່ຕ້ອງກ່າວເຖິງເລີຍເພາະວ່າກຸ້ມຄ່າແນ່ນອນດັ່ງນັ້ນ ການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຊຸ່ມຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການຮັກສາ.

ຕໍ່ໄປຈະມາເວົ້າເຖິງການທຳຄວາມສະອາດແບບງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອງດີເອສແອລອາໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາດົນໆໂດຍເລີ່ມຈາກອຸປະກອນໃນການທຳຄວາມສະອາດກັນກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊຸດທຳຄວາມສະອາດທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍລູກຢາງເປົ່າລົມ, ນໍ້າຢາເຊັດເລນ, ສຳລີຜັນຫູ, ຜ້າເຊັດໄມໂຄຣຟາຍເບີ, ເຈ້ຍເຊັດເລນ ແລະແປງປັດຝຸ່ນອຸປະກອນສຳລັບທຳຄວາມສະອາດກ້ອງຄູ່ໃຈກໍຈະມີປະມານນີ້ຫຼັກການທຳຄວາມສະອາດຈະແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆໃນການທຳຄວາມສະອາດ.

ອັນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄື​ລູກ​ຢາງ​ເປົ່າໜ້າ­ທີ່​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເພື່ອ​ເປົ່າ​ສິ່ງ​ສົກ­ກະ­ປົກ​ອອກ​ຈາກ​ອຸ­ປະ­ກອນ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນເສດ​ຫີນເສດ​ຊາຍ​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ກ້ອງ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ລູກ​ຢາງ​ເປົ່າ​ລົມ​ເປົ່າ​ກໍ​ເພາະວ່າ​ຖ້າ​ໃຊ້​ຜ້າ​ເຊັດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຮອຍ​ຂີດ​ຈາກ​ເສດ​ສິ່ງ​ສົກ­ກະ­ປົກ​ໄດ້ດັ່ງ­ນັ້ນລູກ​ເປົ່າ​ລົມ​ຈິ່ງ​ຕ້ອງ​ທຳ​ໜ້າ­ທີ່​ນີ້.

ຖັດ​ມາ​ເປັນນ້ຳ​ຢາ​ເຊັດ​ເລນຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເປົ່າ​ສິ່ງ​ສົກ­ກະ­ປົກ​ອອກອາດ​ຈະ​ພົບ​ຄາບ​ຈາກ​ຮອຍ​ນິ້ມ​ມື​ທີ່​ຕິດ­ຕາມ​ກະ­ຈົກ​ເລນ​ສ ຫຼື ຕາມ​ຮູບ­ຊົງຂອງ​ກ້ອງ ກໍ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ເທ​ໃສ່​ລົງ​ຜ້າ​ເຊັດ​ເລນ ແລະ​ທຳ​ການ​ເຊັດຄ່ອຍໆ​ເຊັດ​ໝູນ​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ດຽວ​ກັນເພື່ອ​ກຳ­ຈັດ​ຄາບ​ສິ່ງ​ສົກ­ກະ­ປົກອອກ​ແຕ່​ບໍ່​ແນະ­ນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ຢູ່​ຕະ­ຫຼອດເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລນ​ພື້ນ​ຜິວຂອງ​ກະ­ຈົກ​ເກີດ​ການ​ຄາດ­ເຄື່ອນ​ຂອງ​ສີ­ສັນເນື່ອງ​ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ບໍ­ລິ­ສັດເລນ​ກໍ​ມີ​ສູນ​ສະ­ເພາະ​ໃນ​ການ​ຄິດ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສານ​ມາ​ເຄືອບ​ເລນ​ຂອງ​ຕົນເອງຖ້າ​ທ່ານ​ໃດ​ໃຊ້​ເລນ​ທີ່​ລາ­ຄາ​ສູງ​ແດ່​ການ​ເລືອກ​ນ້ຳ​ຢາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາບ​ກໍ​ຈຳ­ເປັນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

pheng144

ສຳ­ລີ​ສຳ­ລັບ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ­ອາດ​ກ້ອງ​ຂໍ້​ດີ​ຂອງ​ອຸ­ປະ­ກອນ​ນີ້​ຄືການທຳ​ຄວາມ​ສະ­ອາດ​ໃນ​ຈຸດ​ເລິກ​ແລບບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ກະ­ຈົກ​ສະ­ທ້ອນ​ພາບ​ທີ່​ຕົວ​ຮູບ­ຊົງ ຫຼື ໃນ​ເລນ​ທີ່​ມີ​ຊ່ອງ​ເລິກໆກໍ​ສາ­ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​ໂດຍ​ຍອດ­ນ້ຳຢາ​ໃສ່​ສຳ­ລີ​ກ່ອນ​ເຊັດ.

ຜ້າ​ເຊັດ​ຖືກ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຳ­ຄັນເພາະ​ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ຈຸດ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆ​ຄືຜ້າທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ດີ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ມີ​ຟຸຍ ຫຼື ບໍ່ ຄວນ​ເລືອກ​ຜ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຟຸຍເພາະ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຝຸ່ນ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕິດ​ຢູ່​ທີ່​ບໍ­ລິ­ເວນອຸ­ປະ­ກອນເຮັດ​ໃຫ້​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ­ອາດ​ໄດ້ດັ່ງ­ນັ້ນ ຜ້າ​ຈິ່ງ​ມີຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ວຽກໃນ​ຕະ­ຫຼາດ​ທີ່​ເຮົາ​ສາ­ມາດ​ຫາ​ໄດ້​ກໍ​ມີ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ຜ້າໄມ​ໂຄຣ​ໄຟ​ເບີນາ​ໂນ​ໄຟ​ເບີກໍ​ເລືອກ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມຂອງ​ລາ­ຄາ​ກໍ​ແລ້ວ​ກັນ​ຂະ­ໜາດ​ຂອງ​ຜ້າ​ກໍ​ເລືອກ​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຈະ ໄດ້​ໃຊ້​ແບບ​ຖະ­ໜັດ​ມືນອກ­ຈາກ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ຜ້າ​ແລ້ວ​ຄວາມ​ສະອາດ​ຂອງ​ຜ້າ​ເອງ​ກໍ​ສຳ­ຄັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໜ້ອຍ​ເຊັ່ນ​ກັນຖ້າ​ໃຊ້​ວຽກ​ໄປ​ໄດ້​ໄລຍະ​ໜຶ່ງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຄວນ​ນຳ­ໄປ​ຊັກ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ­ອາດ​ແດ່.

ເຈ້ຍ­ເຊັດ​ເລນມີ​ຄວາມ​ສຳ­ຄັນ​ທີ່​ມອງ​ຂ້າມ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍເພາະ­ວ່າ​ເຈ້ຍຕົວ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ເນື້ອ​ຄື​ກັບ​ເຈ້ຍ​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ມັນ​ຖ້າ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດເຈນ​ເລີຍ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ຝຸ່ນ​ຕິດ​ຢູ່​ໜ້າ​ເລນ​ເລີຍແຕ່​ເຈ້ຍ​ຈຳ­ພວກ​ນີ້​ຈະ​ໃຊ້ພຽງ​ເທື່ອ​ດຽວຊຶ່ງ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ດີ​ກວ່າ​ຜ້າ​ອີກຊ້ຳພ້ອມ​ມີ​ເຕັກ­ນິກ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຊື້​ເຈ້ຍ­ເຊັດ​ເລນ​ບໍ່​ຄວນ​ຊື້​ອັນ​ທີ່​ເປັນຊອງ​ໃຫຍ່ ຫຼື ແພັກ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ໄປເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັດ​ແພັກ​ເພື່ອ​ການ​ໃຊ້​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ພວກ​ຝຸ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໄດ້ດັ່ງ­ນັ້ນ ຄວນ​ຊື້​ເປັນ​ແພັກ​ນ້ອຍໆ ແຕ່​ຫຼາຍ​ແພັກ​ແທນ​ໜ້າ​ຈະ​ດີ​ກວ່າ ແລະ​ໃຊ້​ໝົດ​ເທື່ອ​ລະ​ແພັກ​ກ່ອນ​ຈິ່ງແກະ​ແພັກ​ໃໝ່.

ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍ​ຄື​ແປງ​ປັດສຳ­ລັບອຸ­ປະ­ກອນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ແບບ​ລະ­ອຽດອ່ອນເພາະ​ຖ້າ​ປັດ​ແຮງໆ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໜ້າ​ເລນ​ເປັນ​ຮອຍ​ຂົນ​ແມວໄດ້​ດັ່ງ­ນັ້ນ​ການ​ໃຊ້​ຕ້ອງ​ລະມັດ­ລະ­ວັງ​ໃຫ້​ດີຈຸດ​ຫຼັກ​ຂອງ​ການ​ປັດ​ບໍ່​ແນະນຳ​ໃຫ້​ປັດ​ເລນ​ສ​ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ທີ່​ມີ​ກະ­ຈົກຄວນ​ເລືອກ​ນຳ​ໃຊ້​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ພາຍນອກ​ເຊັ່ນ​ໂຄງ​ຮ່າງ ຫຼື ຂອບ​ເລນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ອຸ­ປະ­ກອນ​ຈິ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ­ເປັນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ໃຫ້ກົງ​ກັບ​ຈຸດ­ປະ­ສົງເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຜິດ­ພາດ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ວັດ­ຖຸ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້ຂໍ້​ສຳ­ຄັນ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ຄື​ລະ­ວັງ​ເລືອກ​ກະ­ແທກ ຫຼື ຕົກ­ລົງ​ພື້ນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ຫາຍ​ໜັກ​ເລີຍ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.