ການ​ແປ​ເອ­ກະ­ສານພາ­ສາ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ

   ຄື​ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າ ຜ່ານ​ມາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ຫຼັກ​ຖານຕ່າງໆ​ທີ່​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ດຳ­ເນີນ​ຄະດີ​ອາ­ຍາ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄື​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ບຸກ­ຄົນຫຼັກ​ຖານ​ວັດ­ຖຸ ແລະ​ຫຼັກ​ຖານ​ເອ­ກະສານ ດັ່ງ­ນັ້ນ ຜູ້​ຂຽນ​ຈະ​ຂໍ​ລົງ​ເລິກ​ອະທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ພະ­ຍານ​ຫຼັກ​ຖານ​ເອ­ກະສານ​ແຕ່​ມື້­ນີ້​ຜູ້​ຂຽນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ສະເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເອ­ກະ­ສານ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ແຕ່ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເອ­ກະ­ສານ​ສະ­ເພາະ​ຄື ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ແປ​ມາ​ຈາກ​ພາ­ສາ​ຕ່າງປະ­ເທດ​ໃນ​ທາງ​ກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ​ເອກະ​ສານ​ທີ່​ແປ​ມາ​ຈາກ​ພາ­ສາ​ຕ່າງປະ­ເທດ​ສາ­ມາດ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານໃນ​ຄະ­ດີ​ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

   ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍລາວ​ແລ້ວ ການ​ດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ​ຕ້ອງໃຊ້​ພາ­ສາ​ລາວ ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ທຸກໆ​ຂັ້ນ​ຕອນ ແລະ​ທຸກໆ​ອົງ​ປະ ກອບ​ທີ່​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ ກໍ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ພາ­ສາ​ທັງ​ໝົດ​ເຊັ່ນ​ບຸກຄົນ, ຄົນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຄວາມກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ນາຍ​ແປ​ພາ­ສາ ຫຼື ເອ­ກະສານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເປັນ​ພາ­ສາ​ຕ່າງ​ປະເທດ ກໍ​ຕ້ອງ​ແປ​ມາ​ເປັນ​ພາ­ສາ​ລາວ ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ແປ​ອອກມາ​ເປັນ​ພາ­ສາ​ລາວ​ຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເອກະ​ສານ​ໜຶ່ງ​ສະ­ບັບ​ກາຍ­ເປັນ​ສອງສະ­ບັບ​ຄື ເອ­ກະ­ສານ​ສະ­ບັບ​ທີ​ໜຶ່ງ ເປັນ​ພາ­ສາ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ແລະ​ອີກ​ສະ ບັບ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ພາ­ສາ​ລາວ.

ຖາມ​ວ່າ ສະ­ບັບ​ໃດ​ທີ່​ສາ­ມາດ​ໃຊ້ເຂົ້າ​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ການດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ​ໄດ້? ຄຳ​ຕອບ​ຄື ເອ­ກະສານ​ພາ­ສາ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ນັ້ນ​ສາ ມາດ​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ພະ­ຍານ​ຫຼັກຖານ​ເພື່ອ​ວິ­ນິດ​ໄສ​ຄະ­ດີ​ໄດ້.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈິ່ງ​ເປັນ​ແນວ​ນັ້ນ? ຄຳ​ຕອບ​ຄື ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາ­ສາຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຕາມ​ຫຼັກກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ແປ​ມາ ເປັນ​ພາ­ສາ​ລາວ​ໃນ​ການ​ດຳ­ເນີນ​ຄະດີ​ແຕ່​ຢ່າງ­ໃດ​ກໍ​ຕາມ ກໍ​ຖື​ວ່າ​ເອ­ກະສານ​ດັ່ງ­ກ່າວ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງດ້ານ​ເອ­ກະ­ສານ​ຂອງ​ຄະ­ດີ​ເຊັ່ນ ສານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ກວດ​ສອບ​ການ​ໄດ້​ມາຂອງ​ເອ­ກະ­ສານ​ນັ້ນ​ຖືກ­ຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າ​ມີ​ກາ​ປະ​ທັບ​ກໍ​ກວດ­ເບິ່ງ​ວ່າ​ແມ່ນກາ​ປະ​ທັບ​ແທ້ ຫຼື ບໍ່? ບຸກ­ຄົນ ຫຼື ອົງການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ທີ່​ອອກ​ເອ­ກະ­ສານ​ໃຫ້ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບຸກ­ຄົນ ຫຼື ອົງ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງທີ່​ມີ​ສິດ ແລະ​ໜ້າ­ທີ່​ອອກ​ໃຫ້ ຫຼື ບໍ່? ທັງ​ໝົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ­ມາດ​ກວດ​ສອບໄດ້​ຈາກ​ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາ­ສາຕ່າງ­ປະ­ເທດ ເພາະ​ເປັນ​ເອ­ກະ­ສານຕົ້ນ​ສະ­ບັບ​ແຕ່​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ກວດ​ສອບ ໄດ້​ຈາກ​ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ແປ​ມາ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ​ແລ້ວ ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈິ່ງ​ສະ­ຫຼຸບ​ໄດ້ວ່າ​ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາ­ສາ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ຖື​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ເອກະ​ສານ​ຂອງ​ຄະ­ດີ.

ສ່ວນ​ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ແປ​ມາ​ຈາກພາ­ສາ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເອ­ກະສານ​ຕົ້ນ​ສະ­ບັບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຽງ​ເອ­ກະສານ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສານ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ເຖິງຄວາມ​ໝາຍ ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ຫຼັກຖານ​ເອ­ກະ­ສານ​ທີ່​ເປັນ​ພາ­ສາ​ຕ່າງປະ­ເທດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ການ​ແປ​ກໍຕ້ອງ​ແປ​ໃຫ້​ຖືກ­ຕ້ອງ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ ການ​ກວດ​ສອບ, ດັ່ງ­ນັ້ນ ຕາມ​ກົດໝາຍ​ສານ​ຈິ່ງ​ໃຫ້​ສິດ​ຄູ່​ຄວາມ​ແຕ່ລະ​ຝ່າຍ​ສຳ​ເນົາ​ເອ­ກະ­ສານ ຫຼື ກ່າຍເອົາ​ເອ­ກະ­ສານ​ຢູ່​ໃນ​ສຳ­ນວນ​ຄະ­ດີ ຊຶ່ງ​ຈຸດ­ປະ­ສົງ​ໜຶ່ງ ກໍ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກັນໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຖືກ­ຕ້ອງຂອງ​ເອ­ກະ­ສານ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ​ເອງ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພາບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.