ຄຳວ່າ “ຈໍາເລີຍ” ຕ້ອງເປັນຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດຮ້ອຍເປີເຊັນ ຫຼືບໍ່?

     ຄຳວ່າຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍບາງຄົນຟັງແລ້ວກໍອາດຈະເປັນຕາຢ້ານກົວ, ເປັນຕາລັງກຽດ ແລະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍເຊື່ອວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດຢ່າງແທ້ຈິງໄປແລ້ວ ແຕ່ໃນທາງກົດໝາຍແລ້ວຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສານຕັດສິນວ່າເປັນຜູ້ກະທຳຜິດທາງອາຍານັ້ນໃຫ້ສັນນິຖານວ່າຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼືຈຳເລີຍຍັງຄົງເປັນຜູ້ບໍລິສຸດຢູ່ ຫຼື ຖືວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມຜິດເທື່ອ ຊຶ່ງຫຼັກດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຫຼັກ ຂອງສາກົນ ແລະບາງປະເທດທົ່ວໂລກຕ່າງກໍຍອມຮັບຫຼັກດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

     ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງລາວເຮົາເອງກໍຍັງລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ວ່າດ້ວຍການສັນນິຖານວ່າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດຫຼັກດັ່ງກ່າວ ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື  ຈຳເລີຍໃນຄະດີອາຍາ ຊຶ່ງຕາບໃດກໍຕາມທີ່ສານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຫຼື ວ່າຄຳຕັດສິນຄຳພິພາກສາດັ່ງກ່າວຫາກຍັງບໍ່ທັນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດເທື່ອ ກໍໃຫ້ສັນນິຖານວ່າຜູ້ກ່ຽວຍັງເປັນຜູ້ທີ່ບໍລິສຸດຢູ່.

ເຖິງວ່າຈະຖືກກັກຕົວໃນທີ່ຄຸມຂັງໃນເວລາດຳເນີນຄະດີບໍ່ວ່າຈະເປັນຂັ້ນຕອນໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂັ້ນຕອນໃນການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂຶ້ນສານຂອງໄອຍະການ ຫຼື ລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ, ການພິພາກສາຄະດີຂອງສານຂັ້ນອຸທອນ ແລະຂັ້ນລົບລ້າງກໍຕາມຈາກຫຼັກດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາລາວລະບຸໃຫ້ກົດໝາຍຕ້ອງຮັບຮອງເຖິງສິດທິຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີເຊັ່ນສິດໃນການໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວພາງ, ສິດໃນການພົບ ແລະປືກສາກັບທະນາຍຄວາມ ແລະສິດອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຄວນສະຫຼຸບໄປກ່ອນໂລດວ່າຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍນັ້ນຕ້ອງແມ່ນຄົນທີ່ກະທຳຜິດຈິງຈົນກວ່າຈະເຫັນວ່າຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບການຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຈາກສານແລ້ວເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຈະເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.