ນະຄອນຫຼວງຕັ້ງເປົ້າ ການເກັບລາຍຮັບປີນີ້ 1.100 ຕື້ກີບ

ພາຍຫຼັງການເດີນສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງມີ 770 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ແຈ້ງເສຍອາກອນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງໄດ້ວາງເປົ້າການເກັບລາຍຮັບປີນີ້ໄວ້ທີ່ 1.100 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຈ່າຍບໍ່ເກີນ 639,39 ຕື້ືກີບ.

ທ່ານ ຄຳພັນ ມາລາບັນດິດ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 40/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເກັບກໍາ ແລະສໍາຫຼວດຖານ ລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະອີງຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການເກັບກໍາ ແລະສໍາຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 3905/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2016 ຄະນະຕິດຕາມ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເດີນສໍາຫຼວດ ຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຄືນໃໝ່, ຈິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບເດີນສຳຫຼວດ.

ການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດ ໃຫຍ່-ກາງທີ່ມີລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານ ກີບ, ພ້ອມທັງເດີນສຳຫຼວດກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ດິນ ແລະຄ່າເຊົ່າທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາເມືອງ, ສຳຫຼວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນບັນ ດາພະແນກການທີ່ມີລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການວິຊາການ, ສ່ວນເປົ້າໝາຍໃນການເດີນສຳຫຼວດແບ່ງ ອອກເປັນ 3 ລະດັບຄື: ເກຣດ A ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນປົກກະຕີ, ເກຣດ B ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນບໍ່ປົກກະຕິ (ແຈ້ງ 0 ຫຼື ແຈ້ງບໍ່ມີລາຍຮັບ) ແລະເກຣດ C ພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນປະເພດໃດເລີຍ.

ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຜ່ານການລົງເກັບກຳ ແລະເດີນສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລວມທັງ 9 ຕົວເມືອງໃນເວລາທີ່ກຳນົດ 1 ເດືອນໄລຍະທີ 1 ໄດ້ກຳນົດເອົາເປົ້າໝາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ແຈ້ງເສຍບໍ່ປົກກະຕິ, ບໍ່ແຈ້ງເສຍອາກອນປະເພດໃດເລີຍ, ບໍ່ລາຍງານບັນຊີ, ບໍ່ຕໍ່ທະບຽນອາກອນມາຫຼາຍປີຈຳນວນທັງໝົດ 2.588 ພື້ນຖານ, ໃນນີ້ມີຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ຈຳນວນ 777 ພື້ນຖານ, ແບ່ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເດີນສຳຫຼວດ, ປະກອບມີ 40 ຈຸ ເປັນຈຳນວນພົນ 80 ທ່ານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມ ຄອງຂອງໜ່ວຍງານສ່ວຍສາອາກອນ 9 ຕົວເມືອງຈຳນວນ 1.811 ພື້ນຖານ ແບ່ງອອກເປັນ 78 ຈຸ ເປັນຈຳນວນພົນ 402 ທ່ານ, ຜ່ານການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດເດີນສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳເລັດຈຳນວນ 770 ພື້ນຖານທີ່ແຈ້ງເສຍອາກອນໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ຍັງຄ້າງປະຕິບັດ 7 ພື້ນຖານຈາກຖານລາຍຮັບທີ່ເກັບກຳໄດ້ ພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງ ຈິ່ງວາງເປົ້າໝາຍວ່າປີ 2017 ຈະເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 1.100,71 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍແມ່ນ 639,39 ຕື້ກີບ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ພະແນກການເງິນ ນວ ຈິ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ດັ່ງນີ້:

  • (1) ສືບຕໍ່ດຳເນີນການກວດກາປັບປຸງຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບໃຫ້ສຳເລັດ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັດຕາອາກອນຕ່າງໆ
  • (2) ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 40/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເກັບກຳ ແລະສຳຫຼວດລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດສະເພາະຂະແໜງການເງິນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມທັງຊອກ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ
  • (3) ດໍາເນີນມາດຕະການຢ່າງຮັດກຸມຕາມນະໂຍບາຍທີ່ລັດຖະບານ ແລະການນໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກຳນົດໄວ້, ກວດກາຄືນການ ມອບພັນທະບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງແຈ້ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຫຼົົບຫຼີກເຊື່ອງອຳ ລາຍຮັບຂອງບັນດາທຸລະກິດ (ຫົວ ໜ່ວຍມອບເໝົາ) ມີການຕົບແຕ່ງບັນຊີສຳລັບຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີບໍ່ນຳໃຊ້ໃບເກັບ ເງິນອາກອນ ການລັກລອບນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນຢູ່ບັນດາດ່ານຕ່າງໆ ແລະອື່ນໆ
  • (4) ສືບຕໍ່ປະສານ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ
  • (5) ຈັດຕັ້ງເປັນໜ່ວຍງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສະເພາະບັນດາຂໍ້ກຳນົດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ
  • (6) ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດຈັນຍາບັນນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທັດສະນະຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
  • (7) ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດມັດທະຍັດແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງ ນວ ສົກປີ 2015-2016 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງໃຫ້ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 1.069,11 ຕື້ກີບ ແຕ່ມາໃນງວດ 4 ໄດ້ມີການດັດ ແກ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1.464,03 ຕື້ກີບ ຜ່ານການເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1.214,58 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 82,96% ຂອງແຜນການດັດແກ້ ຊຶ່ງເຫັນວ່າລາຍຮັບບໍ່ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ ຕາມແຜນການດັດແກ້ງົບປະມານຈຳນວນ 249,44 ຕື້ກີບ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເດີນສຳ ຫຼວດຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຄືນໃໝ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 21 ມີນາ 2017 ຢູ່ພະແນກການເງິນ ນວ ໂດຍມີທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ບັນດາເມືອງ, ພະແນກການ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.