ສສຊ ຫ່ວງຊີວິດປະຂາຊົນ ຮຽກຮ້ອງລັດເດັດຂາດຄຸ້ມຄອງສວນກ້ວຍຫອມ

    ສສຊ ຫຼືສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍເຂດເລືອກຕັ້ງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະນາໆພັນພາຍ ຫຼັງທີ່ລັດຖະບານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການປູກກ້ວຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີພຽງສ່ວນໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງທັງນີ້ໄດ້ສະເໜີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນລັດເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ມີຜົນຮ້າຍແຮງຊຶ່ງຖ້າຄຸ້ມຄອງເຂົາບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການປູກຢ່າງເດັດຂາດ.

  ຕາມຂໍ້ມູນຈາກລັດຖະບານເວລານີ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີເນື້ອທີ່ສວນກ້ວຍຫອມທັງໝົດ 15 ພັນກວ່າເຮັດຕາຈາກ 90 ບໍລິສັດ ໃນນັ້ນມີພຽງຈຳນວນໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແມ່ນຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ໄດ້ມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດເນື່ອງຈາກຜ່ານມານັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງໄປເຊົ່າດິນນຳປະຊາຊົນໂດຍກົງອັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາສີ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະດິນ ແລະສຸຂະພາບ-ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

  ຢ່າງໃດກໍຕາມຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ທ່ານ ນາງ ຄຳຟອງ ພູມວົງໄຊ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວຕໍ່ທີມຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມວ່າ: ເມື່ອກ່ອນໄດ້ຍິນການປູກກ້ວຍແຕ່ທາງພາກເໜືອ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈເປັນຫຍັງຮອດມື້ນີ້ຈິ່ງມີການລ່ວງລະເມີດປູກໄດ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງຜ່ານມາກໍໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີຈາກປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ແລະເມື່ອປູກແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນຈະເປັນຜູ້ແກ້ ໄຂໄດ້ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເດັດຂາດສຳລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນຊຶ່ງຈະໄດ້ຊັກຖາມລັດຖະບານຕື່ມ.

  ສ່ວນທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ບອກວ່າ: ບັນຫານີ້ກໍເປັນບັນຫາໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ສສຊ ເຂດ 10 ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຜ່ານການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຈຸດປູກກ້ວຍໃນຜ່ານມາກໍໄດ້ລົງເກັບກຳຕົວຈິງພ້ອມໄດ້ພົວພັນປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງໃຫ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂຄງການທີ່ປູກໄປແລ້ວນັ້ນນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຊຶ່ງຫຼັງຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຊຶ່ງບັນຫານີ້ໃນແຂວງວຽງ ຈັນປະຊາຊົນແມ່ນມີການສະເໜີຫຼາຍ.

    ຂະນະທີ່ ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລືໄກຢາ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ: ສຳລັບຢູ່ເຂດ 7 ທຽບໃສ່ແຂວງອື່ນແມ່ນນ້ອຍແຕ່ຍັງມີຢູ່ເຂດເມືອງໄຊຍະໂດຍນັກລົງທຶນລົງໄປຫາປະຊາຊົນ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງການຈັດຕັ້ງອະນຸຍາດຈັດພື້ນທີ່ໃຫ້ການປູກກ້ວຍມີບັນຫາຢູ່ທີ່ບໍ່ສະອາດແຕ່ບໍ່ຫຼາຍຄືແຂວ ງອື່ນໆຂອງແຂວງພາກເໜືອແຂວງອື່ນແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍຕາມທີ່ພົບເຫັນມາຖົງຢາງທີ່ນຳມາຫຸ້ມຫໍ່ກ້ວຍຫຼັງຈາກຕັດແລ້ວແມ່ນມີການຖິ້ມຊະຊາຍ, ນ້ຳຫ້ວຍປະຊາຊົນເຄີຍໃຊ້ເຄີຍມີປາຫຼາຍດຽວນີ້ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຕົມ ແລະສານພິດຫຼາຍທີ່ສຸດເຫັນແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ໃຈຫຼາຍໃນກອງປະຊຸມສະພາກໍຈະສະ ເໜີລັດຕື່ມຖ້າໃຫ້ປູກຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງບັນຫາມົນລະພິດໃຫ້ໄດ້ເພາະຖ້າຄຸມຄອງດ້ານນີ້ບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ປູກສວນກ້ວຍຕ້ອງເປັນສວຍສະອາດປອດສານເຄມີຜ່ານມາກໍເຄີຍໄດ້ສະເໜີພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຈະສະເໜີຕໍ່ການນຳຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນປາສະຈາກພະຍາດທີ່ຈະເກີດຈາກສວນກ້ວຍ.

  ແນວໃດກໍດີ ໃນກອງປະຊຸມສະພາວາລະລັດຖະບານຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເມື່ອອາທິດກ່ອນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີກໍໄດ້ກ່າວບາງຕອນກ່ຽວກັບສວນກ້ວຍຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າສວນກ້ວຍຫອມໃນລາວຈະຕ້ອງປູກໃຫ້ປອດສານພິດເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຈະໃຫ້ປູກໄດ້ພ້ອມເນັ້ນໃຫ້ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຕ້ອງຫ້າມຖ້າພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະຖານຢ່າງເດັດຂາດທັນທີທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສຸຂະພາບລວມທັງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ.

ຂຽນໂດຍ: ຂຸນນ້ຳມຶກ

ພາບ ແລະຂ່າວຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.