ສິດທິຂອງຜູ້ຖືກດໍາເນີນຄະດີ ມີຫຍັງແດ່?

     ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາແຕ່ຈະລົງເລິກເຖິງສິດທິຂອງຜູ້ຖືກຫາເຊັ່ນສິດທິໃນການມີທະນາຍຄວາມ ແລະສິດທິອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 65 ວ່າດ້ວຍຜູ້ຖືກຫາໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະມີຫຼາຍໆທ່ານຄົງຈະບໍ່ຮູ້ ຊຶ່ງສົມມຸດວ່າໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນຈັບຕົວ, ກັກຕົວ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບມອບຕົວຜູ້ຖືກຫາຫາກບໍ່ຍອມແຈ້ງ ຫຼື ລືມແຈ້ງສິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກຫາປະການໜຶ່ງຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 65 ນັ້ນຜົນຈະເປັນແນວໃດ? ຄຳຕອບກໍຄືຄຳໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກຫານັ້ນຈະຖືເປັນພະຍານຫຼັກຖານໃນຄະດີດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເພາະຖືວ່າໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນ.

     ໃນສັງຄົມຕົວຈິງອາດຈະມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ຖືກກັກຕົວ ຫຼື ຈັບຕົວໃນຄະດີອາຍາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງມີສິດທິໃນທາງກົດໝາຍແນວໃດແດ່? ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນບໍ່ແຈ້ງສິດໃຫ້ຮູ້ກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຖືວ່າສິດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຳໃຫ້ການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊື່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາວ່າດ້ວຍການບໍ່ຖືເປັນຫຼັກຖານໃນກໍລະນີນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງສິດກ່ອນ ເພື່ອເອົາຄຳໃຫ້ການຄືນໃໝ່.

ສິດຂອງຜູ້ຖືກຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນຕາມກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍານັ້ນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງແຈ້ງສິດໃຫ້ຜູ້ຖືກຫາຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິດທິໃນການມີທະນາຍ ຄວາມເພາະຖືວ່າກົດໝາຍໄດ້ໃຫ້ສິດແກ່ທຸກໆຄົນໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ເພື່ອພິສູດຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ຖືກຫາສາມາດເລືອກທີ່ຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມກໍໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືກຫາ ຫາກເປັນເດັກທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ, ຄົນຫູໜວກ, ປາກກືກ, ຕາບອດ, ຄົນປັນຍາອ່ອນ, ເສຍຈິດ, ຜູ້ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ແລະຜູ້ທີ່ຖຶກກົດໝາຍກຳນົດໂທດປະຫານຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະບໍ່ສະເໜີກໍຕາມ ຊຶ່ງຜູ້ຖືກຫາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໆ ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂອງໄອ ຍະການ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການໄຕ່ສວນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.