ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ້ອງປັບຕົວຫຼັງສະພາຮັບຮອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ວົງການສື່ອອນລາຍຂອງລາວທັງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ກຽມປັບຕົວເຂົ້າລະ­ບຽບຫຼັກ­ການຕາມກົດ­ໝາຍ ເປັນ­ຕົ້ນແມ່ນການນຳສະ­ເໜີຂ່າວ­ສານ, ສຽງ, ພາບນິ້ງ – ພາບເຄື່ອງໄຫວ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງຢູ່ໃນລະ­ບຽບຫຼັກ­ການ ແລະ ຂໍ້ກຳ­ນົດທີ່ວາງໄວ້, ບັນ­ດາຜູ້ຊົມ­ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຍັງມີສິດຮ້ອງຮຽນເຖິງຂະ­ແໜງ­ການກ່ຽວ­ຂ້ອງຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກການບໍ­ລິ­ການສັນ­ຍານອິນເຕີເນັດ ຊ້າກວ່າທີ່ໂຄ­ສະ­ນາໄວ້.

ກອງປະ­ຊຸມສະ­ໄໝສາ­ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ­ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນຈັນ ທີ 7 ພະ­ຈິກ ພາຍ­ຫຼັງທີ່ຄົ້ນ­ຄວ້າພິ­ຈາ­ລະ­ນາຕະ­ຫຼອດທັງວັນຕໍ່ຮ່າງກົດ­ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານ, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ ທີ່ປະ­ຊຸມໄດ້ຮັບ­ຮອງດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ຮ່າງກົດ­ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ທີ່ມີທັງໝົດ 12 ພາກ 71 ມາດ­ຕາ ເຊິ່ງກົດ­ໝາຍດັ່ງ­ກ່າວ ພາຍ­ຫຼັງຖືກປະ­ກາດໃຊ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະສາ­ມາດຄຸ້ມຄອງການ­ເຄື່ອນ­ໄຫວທຸ­ລະກິດ ການພັດ­ທະ­ນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່­ສານ, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ­ກະຊົນ ປະ­ກອບ­ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດ­ທະ­ນາເສດ­ຖະ­ກິດສັງ­ຄົມ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນໄປໃນລະ­ດັບສູງ.

ຈຸດສຳ­ຄັນຂອງຮ່າງກົດ­ໝາຍສະ­ບັບນີ້ ໄດ້ລະ­ບຸໃນໃນມາດ­ຕາທີ 35 ການດຳ­ເນີນທຸ­ລະກິດ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີການສື່­ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວ – ສານ: ບຸກ­ຄົນ, ນິ­ຕິ­ບຸກ­ຄົນ ຫຼື ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ມີຈຸດ­ປະ­ສົງດຳ­ເນີນທຸ­ລະກິດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອ­ກະ­ສານປະ­ກອບຕໍ່ຂະ­ແໜງ­ການອຸດ­ສາ­ຫະ­ກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ­ນົດໄວ້ໃນກົດ­ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ­ເສີມການລົງ­ທຶນ ແລະ ກົດ­ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ໃນມາດ­ຕາທີ 48 ຂໍ້ຫ້າມສຳ­ລັບຜູ້ໃຊ້ບໍ­ລິ­ການ ເຊິ່ງປະ­ກອບມີ 5 ຂໍ້ຫ້າມ ຄື: ໜຶ່ງ: ເຂົ້າຫາ, ລວບລວມ, ສະ­ໜອງ, ນຳໃຊ້, ດັດ­ແປງ, ທຳ­ລາຍ, ເປີດ­ເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍ­ແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງບຸກ­ຄົນ ຫຼື ການ­ຈັດ­ຕັ້ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະ­ນຸ­ຍາດ, ສອງ: ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ເພື່ອໂຄ­ສະ­ນາຊວນເຊື່ອ ທີ່ຂັດກັບກົດ­ໝາຍ ແລະ ລະ­ບຽບການ, ສາມ: ເຜີຍ­ແຜ່ສິ່ງລາ­ມົກອາ­ນາຈານ, ສີ່: ທຳ­ລາຍ ອຸ­ປະ­ກອນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ເປັນ­ຕົ້ນ ໂຄງລ່າງພື້ນ­ຖານ, ເຄືອຂ່າຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ແລະ ຫ້າ: ມີພຶດ­ຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະ­ເມີດກົດ­ໝາຍ ແລະ ລະ­ບຽບການ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນມາດ­ຕາທີ 42 ສິດຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍ­ລິ­ການ ໃນຂໍ້ທີ 3 ໄດ້ລະ­ບຸວ່າ: ຜູ້ໃຊ້ບໍ­ລິ­ການມີສິດສະ­ເໜີຕໍ່ຜູ້ບໍ­ລິ­ການ ຫຼື ອົງ­ການທີ່ມີສິດກ່ຽວ­ຂ້ອງຂອງລັດ ປັບ­ປຸງລະ­ບຽບການ ອັດ­ຕາຄ່າທຳ­ນຽມ, ຄ່າບໍ­ລິ­ການ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍ­ລິ­ການ, ຂໍ້ທີ 4 ຜູ້ໃຊ້ບໍ­ລິ­ການມີສິດຍື່ນຄຳສະ­ເໜີກ່ຽວກັບການບໍ­ລິ­ການທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ຫຼື ລະ­ເມີດກົດ­ໝາຍ ແລະ ລະ­ບຽບຕໍ່ຂະ­ແໜງ­ການກ່ຽວ­ຂ້ອງ.

ມາດ­ຕາທີ 53 ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະ­ຊາ­ຊົນ ໃນກໍ­ລະ­ນີເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານຄູ່ກໍ­ລະ­ນີມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະ­ຊາ­ຊົນ ພິ­ຈາ­ລະ­ນາຕັດ­ສິນຕາມກົດ­ໝາຍ.
ທ່ານ ທັນສະ­ໄໝ ກົມມະສິດ ລັດ­ຖະ­ມົນ­ຕີກະ­ຊວງໂທລະຄົມ­ມະ­ນາ­ຄົມ ແລະ ການສື່­ສານໄດ້ໃຫ້ສຳ­ພາດວ່າ: ການນຳໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງມີການພັດ­ທະ­ນາ ພາຍໃຕ້ກົດ­ໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່­ສານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວ­ສານ ຜູ້ໃດຈະປະ­ກອບການເລື່ອງໄອຊີທີ ຕ້ອງມີລະ­ບຽບຫຼັກ­ການ ມີໃບທະ­ບຽນ ຫຼື ໃບອະ­ນຸ­ຍາດຈາກຂະ­ແໜງ­ການກ່ຽວ­ຂ້ອງຈຶ່ງດຳ­ເນີນກິດ­ຈະ­ການໄດ້ ເປັນ­ຕົ້ນແມ່ນ ບັນ­ດາເພຈ໌ຕ່າງໆ ແລະ ລວມທັງ ວິທະຍຸິ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະ­ຊວງໂທລະຄົມ­ມະ­ນາ­ຄົມ ແລະ ການສື່­ສານຈະມີການກວດ­ກາຄຸນນະພາບ, ສ່ວນເນື້ອໃນ – ເນື້ອຫາ ແມ່ນກະ­ຊວງຖະ­ແຫຼງຂ່າວ, ວັດ­ທະ­ນະ­ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູ້ຕິດ­ຕາມ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.