ເປີດກວ້າງຮັບຄຳເຫັນຈາກພາກທຸລະກິດໃສ່ດຳລັດ ຂພສ

ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງເຫຼົ່ານັກທຸລະກິດຕໍ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍພາກ, ຫຼາຍມາດຕາ ແຕ່ຜູ້ປະກອບການສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພິເສດໃນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາ.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳ (ສຄອ)ແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2017, ທີ່ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ການສ້າງຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ພາກທຸລະກິດທີ່ປະກອບກິດຈະການໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊຶ່ງປະຈຸບັນເຫັນ ໄດ້ວ່າມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໄປລົງ ທຶນກ່ໍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີ ອັດຕາສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມກົນໄກຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຂດເສດຖະກິດ, ດັ່ງນັ້ນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການລະດົມຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງພາກທຸລະກິດຕໍ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນຳສະເໜີບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອນຳມາປັບປຸງ ແລະປະກອບໃສ່ຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້ ເຮັດມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ແທດເໝາະ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ຈຳປາ ຄຳສຸກໃສ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດກ່າວວ່າ: ເປົ້າໝາຍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແມ່ນຢາກໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການສ້າງດຳລັດ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງດຳລັດສະບັບໃໝ່ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງພາກທຸລະກິດ, ຊຶ່ງຜ່ານມາການສ້າງດຳລັດ ຫຼື ນິຕິກຳເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍດ້ານທີ່ ພົ້ນເດັ່ນ ແລະກໍ່ຍັງມີບາງດ້ານທີ່ເປັນຊ່ອງ ຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການສວຍໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກທຸລະກິດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາກລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄ້າງຄາໃຫ້ໝົດໄປ.

ທ່ານ ນາງ ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດ ບົວລະພາກະ ສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການທີ່ພາກລັດເປີດໂອກາດໃຫ້ພາກທຸລະກິດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດນີ້ ຈະເປັນຜົນດີຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທັງເປັນການຕັດບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະພາກທຸລະກິດ ໃນນາມສ່ວນຕົວແມ່ນສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນທີ່ເຫັນວ່າມັນບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບການລົງທຶນຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະບັນຫານີ້ ເປັນ ປະເດັນສຳຄັນທີ່ພາກທຸລະກິດຈະຕ້ອງ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງ ມາ ເພື່ອໃຫ້ດຳລັດສະບັບນີ້ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕໍ່ໄປ.

ຂະນະທີ່ ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ ປະທານສະມາຄົມຂົນສົ່ງ, ທັງເປັນປະທານບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫຸ້ນສ່ວນ ແລະທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ໄຊຍະແສງ ປະທານອຳນວຍ ການກຸ່ມບໍລິສັດຈະເລີນພັດທະນາຕ່າງກໍມີຄວາມເຫັນວ່າ: ບັນຫາສຳຄັນທີ່ພາກສ່ວນລັດ ແລະພາກເອກະຊົນຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຫາລືເພື່ອເປັນທາງອອກທີ່ດີກັບສອງຝ່າຍນັ້ນຈຸດໜັກແມ່ນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາໃນຂົງເຂດກິດຈະການການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຮ້ານອາຫານ, ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ການທະນາຄານ ແລະການເງິນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳ ໄລເປັນເວລາ 4 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງໃຫ້ເສຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ, ຊຶ່ງປະເດັນນີ້ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຫາລືຕື່ມ, ສ່ວນອີກປະເດັນໜຶ່ງແມ່ນການແຂ່ງຂັນດ້ານພາສີເພາະການເສຍອາກອນກຳໄລ ຖ້າ ຫາກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ ປະເທດອື່ນໄດ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບພາສີອາກອນລົງຕື່ມ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.