ແຄນນອນ Cloud Connect ອີກໜຶ່ງບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນວຽກງານດ້ານໄອທີ

ໃນປະຈຸບັນ ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບໄວວາ ການບໍລິຫານຈັດການວຽກພາຍໃນອົງການສຳນັກງານເປັນອີກປັດໄຈສຳຄັນທີ່ນຳທຸລະກິດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຊຶ່ງການຮູ້ຈັກພັດທະນາລະບົບການບໍລິການ ການຄິດຄົ້ນສິ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອຫຼຸດຂັ້ນຕອນແຕ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເປັນວິທີທີ່ສະຫຼາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ອົງກອນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ.

ແຄນນອນ Cloud Connect ອີກໜຶ່ງບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນວຽກງານດ້ານໄອທີ

ບໍລິການ Cloud Connect ຂອງແຄນນອນເປັນການບໍລິຫານຈັດການລະບົບຄລາວ ຄອມພິວຕິງ (Cloud Computing) ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າອົງກອນທີ່ມາພ້ອມໂຊລູເຊິນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານມັລຕິຟັງເຊິນ ແລະ ບໍລິການຄລາວເພື່ອການສະແກນ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານ ພ້ອມສັ່ງພິມຈາກແອບພລິເຄເຊິນໄດ້ໂດຍກົງ ຕອບໂຈດງານພິມລະດັບອົງກອນ ດ້ວຍຂໍ້ດີກໍ່ຄືຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນດ້ານໄອທີ ນຳໃຊ້ງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຢັດເວລາໃນການເຮັດວຽກ.

fmecloudlogo

ຄລາວ ຄອມພິວຕິງ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເອື້ອປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິການສາທາລະນູປະໂພກທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງ ແຕ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສາມາດສັ່ງພິມວຽກໄດ້ຈາກທຸກອຸປະກອນການພິມທີ່ຮອງຮັບບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຈາກປົກກະຕິທີ່ຈະພິມເອກະສານຈັດອັນໜຶ່ງຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກການດາວໂຫຼດ ຫຼື ເປີດເອກະສານນັ້ນເທິງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີການລົງດຣາຍເວີຂອງເຄື່ອງພິມຕິດຕັ້ງຢູ່ ຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ຈິ່ງຈະສົ່ງຄຳສັ່ງພິມໄປຍັງເຄື່ອງພິມໄດ້ ແຕ່ດ້ວຍແນວຄິດ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຮອງຮັບບໍລິການຄຣາວ ລວມໄປເຖິງຊອຟແວເອກະສິດສະເພາະຂອງແຄນນອນທີ່ຮຽກວ່າ Cloud Connect ຈິ່ງສາມາດຫຼຸດຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ນຳປະໂຫຍດຂອງບໍລິການຄລາວມາຕໍ່ຍອດ ແລະ ປະຍຸກໃຊ້ໃນດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ງ່າຍ ແລະ ປະຢັດຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການລົງທຶນຫຼາຍດ້ານໄອທີ ໂດຍສາມາດເລືອກເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄອທີ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານຕາມແນວຄິດ Green Technology ຂອງແຄນນອນທີ່ມຸ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບສົມເຫດສຳຜົນ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍໃນສ່ວນຂອງແຄນນອນເອງໄດ້ເລີ່ມບໍລິການ Cloud Connect  ຊຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍບໍລິການ Therefore Online, Maintenance Cloud ແລະ eCopy Online ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານ ມັລຕິຟັງເຊິນຂອງແຄນນອນ ແລະ ບໍລິການຄລາວອື່ນໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

therefore-online-logo-d

Therefore Online ເປັນໂຊລູເຊິນຈັດການເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກອັດສະລິຍະທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ERP (Enterprise Resource Planning) ຫຼື ລະບົບບໍລິຫານເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດການຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດທົ່ວບໍລິສັດ, ລະບົບເກັບຂໍ້ມູນ ລະບົບການຟາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານມັລຕິຟັງເຊິນ ຊຶ່ງບໍລິການ Therefore Online ຈະທຳໜ້າທີ່ເປັນເຊີເວີຫຼັກຂອງລະບົບ Therefore ໃນອິນເຕີເນັດ ໂດຍທີ່ອົງກອນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Therefore Server Client ໃນອົງກອນແຕ່ຢ່າງໃດ.

canon-mds-managed-document-services-gain-control-expand-beyond-15-638

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີແອບພລິເຄເຊິນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຄື Maintenance Cloud ຫຼື ລະບົບຄລາວເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມັລຕິຟັງເຊິນຈາກທົ່ວໂລກເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງມາຍັງລະບົບຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງແຄນນອນ ໃຫ້ບໍລິການວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ຊ່ວຍຫຼຸດພາລະໃນການເບິ່ງແຍງລະບົບ ການກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງໄດ້ຢ່າງແມ່ນຢໍາ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນການດູແລຮັກສາເຄື່ອງຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຕໍ່າລົງ.

01_intro_eCopy_cutout_tcm13-437916

ໃນຂະນະທີ່ບໍລິການ eCopy Online ເປັນບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານມັລຕິຟັງເຊິນ ເຂົ້າກັບບໍລິການຄລາວຍອດນິຍົມຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະແກນເອກະສານຂຶ້ນໄປເກັບໄວ້ໃນຄລາວ ຫຼື ສັ່ງພິມຈາກແອບພລິເຄເຊິນໃນຄລາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງບໍລິການດັ່ງກ່າວ ປະຈຸບັນໃຫ້ບໍລິການແລ້ວຢູ່ແຄນນອນສິງກະໂປ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີບໍລິການອື່ນໆອີກເຊັ່ນ ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະແກນເອກະສານແລ້ວສົ່ງໄປເກັບໄວ້ໃນລະບົບຄລາວຂອງບໍລິການ GoogleDocs ຫຼື MS SharePoint Online ໄດ້ໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍຂອງເຄື່ອງ imageRUNNER ADVANCE ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນຜູ້ໃຊ້ກໍສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສັ່ງພິມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນລະບົບຄຣາວໄດ້ໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍເຄື່ອງ imageRUNNER ADVANCE  ຜ່ານບໍລິການ Print from Cloud ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.