13 ບ້ານພົ້ນທຸກຍ້ອນຮ່ວມໂຄງການແຊ່ມາອຸນດົງ

ປະຊາຊົນ 3 ກຸ່ມບ້ານ 2 ເມືອງ, ລວມທັງໝົດ 13 ບ້ານພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາມາດພົ້ນທຸກໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັດທະນາຊົນນະ ບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ແຊມາອຸນດົງ), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເຂົ້າເຈົ້າຍັງມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວແບບສະໝໍ່າສະເໝີ, ເຮັດໃຫ້ປະຈຸ ບັນທົ່ວແຂວງມີເມືອງພົ້ນທຸກແລ້ວ 13 ເມືອງ.

 ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະ ບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ແຊມາອຸນດົງ) ໃນອາທິດຜ່ານມາວ່າ: ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ມາເຖິງເດືອນພຶດສະພາ 2019 ພາຍຫຼັງລົງສົມທົບພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ 2 ເມືອງ 3 ກຸ່ມບ້ານ ລວມທັງ ໝົດ 13 ບ້ານຄື: ເມືອງຈໍາພອນ 5 ບ້ານ ກຸ່ມໂພນມ່ວງ, ເມືອງສອງຄອນ 8 ບ້ານ-2 ກຸ່ມບ້ານ ຄຶື: ກຸ່ມລາຫານໍ້າ ແລະນາກາລາ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ສຸມໃສ່ບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວບ້ານ, ພັດທະນາ ດ້ານການສຶກສາ-ຊ່ວຍເຫຼືອການສ້າງ ໂຮງຮຽນ, ສົ່ງເສີມປູກຫຍ້າອາຫານສັດ 13 ບ້ານ 124,9 ເຮັກຕາ, ປູກຜັກເຮືອນ ຮົ່ມ 8 ບ້ານ 152 ຫຼັງ, ສົ່ງເສີມປູກໄມ້ກິນໝາກ 7 ບ້ານ 57,5 ເຮັກຕາ, ສົ່ງເສີມ ການປູກເຫັດນາງຟ້າ 4 ບ້ານ, ຜະລິດຖົງ ເຫັດ 68,96 ພັນຖົງ, ສົ່ງເສີມປູກເຂົ້າ ນາຢອດແຫ້ງ 4 ບ້ານ, ເຄື່ອງເສຍຫຍ້າ, ສ້າງກຸ່ມປູກເຫັດນາງຟ້າ 2 ບ້ານ ມີເຮືອນ ປູກເຫັດ 70 ຫຼັງ ລວມມີໝໍ້ໜື້ງເຫັດ ຂະໜາດ 750 ກ້ອນ 15 ໜ່ວຍ, ສ້າງ ແລະພັດທະນາສວນຕົວແບບ 2 ຈຸດ, ສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະຈໍາໜ່າຍຜ້າຝ້າຍລາວ 1 ແຫ່ງ ບ້ານລະຫານໍ້າ

  ນອກນັ້ນ ຍັງສາມາດສ້າງຕະຫຼາດຊຸມຊົນ 1 ຫຼັງ, ນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ 7 ບ້ານ, ສ້າງຝາຍນໍ້າລົ້ນ 2 ແຫ່ງ, ປັບປຸງ ທາງຊອຍໃນບ້ານ 13 ບ້ານ ຄວາມຍາວ 41,1 ກິໂລແມັດ, ປູກດອກໄມ້ແຄມທາງ ຍາວ 25,5 ກິໂລແມັດ, ສ້າງໂຮງຄັດ ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ສ້າງ ແລະປັບປຸງຫ້ອງການ ບ້ານ, ປັບປຸງເດີ່ນຫ້ອງການບ້ານໃນ ຈຳ ນວນ 13 ບ້ານ, ພ້ອມທັງສ້າງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ 5 ບ້ານ 5 ຫຼັງ, ໂຮງຮຽນປະ ຖົມ 7 ບ້ານ 7 ຫຼັງ ແລະໂຮງຮຽນມັດ ທະຍົມໄດ້ 1 ບ້ານ 1 ຫຼັງ.

  ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບແຊມວນອຸນດົງກໍເປັນໜຶ່ງໃນແນວທາງການພັດທະນາທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ,ຄວາມຈິງແລ້ວຄໍາວ່າແຊມວນອຸນດົງ ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີມັນແມ່ນຂະບວນການສ້າງໝູ່ບ້ານໃໝ່ໃນຊົນນະ ບົດເພື່ອແນ່ໃສ່ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກນຳພາປະເທດຊາດກ້າວຂຶ້ນສູ່ປະເທດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ສ້າງຄົນໃນຊາດໃຫ້ມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງເຊື່ອໝັ້ນໃນການນຳພາ, ເປັນເຈົ້າສ້າງຊຸມຊົນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍສີມືຂອງຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ (ພວກເຮົາເຮັດໄດ້).

  ຊຶ່ງກ່ອນໂຄງການເຂົ້າມາຊຸມຊົນໃນ 13 ບ້ານ ແມ່ນເຮັດອາຊີບລ້ຽງສັດປູກຝັງແຕ່ແບບທຳມະຊາດໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນມີປູກຫຍ້າອາຫານສັດ, ປູກເຫັດເປັນສິນຄ້າ, ປູກຫມາກໂມເປັນສິນຄ້າ,ປູກເຂົ້າແນວພັນ,ຍົກສູງສະມັດຕະພາບເຂົ້າ,ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານທ່າຂາມລຽນມີຫຍ້າຂຽວໃຫ້ສັດກິນຕະຫຼອດປີ, ສາມາດຂາຍຫຍ້າສົດ ແລະແກ່ນພັນຫຍ້າສະເລ່ຍ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ຄອບຄົວຕໍ່ລະດູການ, ສ່ວນກຸ່ມປູກເຂົ້າກໍສາມາດຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຂາຍ ສະເລ່ຍ 8-10 ໂຕນຕໍ່ຄອບຄົວ, ສຳລັບກຸ່ມບ້ານນາກາລາປູກຫມາກ ໂມຂາຍໄດ້ 3 ລຸ້ນ ສະເລ່ຍ 10-20 ລ້ານ ກີບຕໍ່ຄອບຄົວ, ກຸ່ມປູກເຫັດນາງຟ້າບ້ານມ່ວງໄຂ່ສາມາດສົ່ງຜົນຜະລິດເຫັດໄປຂາຍຢູ່ແຂວງທາງໃຕ້ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ 1-1,5 ໂຕນຕໍ່ວັນມີລາຍຮັບສະເລ່ຍ 8 ແສນ-1 ລ້ານກີບຕໍ່ຄອບຄົວ, ປະຈຸບັນແຂວງມີເມືອງພົ້ນທຸກແລ້ວ 13 ເມືອງ, ສ້າງເປັນເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ 5 ເມືອງ, ບ້ານພັດທະນາ 486 ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 1,18  ແສນຄອບຄົວ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.