7 ຄຸນສົມບັດຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ການຈະລົງມືເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງນັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຍາກບໍ່ຍາກເກີນໄປສຳລັບຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ລົງມືກະທຳທັນທີ, ແຕ່ການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດນັ້ນໆ ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຍຸກໂລກາພິວັດ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງປ່ຽນແປງໄປຕາມຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມ ສະນັ້ນ, ການຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງມີແນວຄິດໃໝ່ໆ ມາປັບໃຊ້ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍມີຄຳວ່າ ປອດໄພ ແລະ ໄຮ້ຄວາມສ່ຽງ ໃນໝູ່ນັກທຸລະກິດ ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດບາງຢາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້. ເຊິ່ງມື້ນີ້, ແອັດມິນ ຈະມານຳສະເໜີ 7  ເຄັບລັບ ການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ມີດັ່ງນີ້:

 1 ມີເປົ້າໝາຍ: ແນ່ນອນເຮົາຕ້ອງມີການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ຖ້າບໍ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແລ້ວ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ສະນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ (ຢ່າງທີ່ວັດໄດ້) ວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະໄຕ່ເຕົ້າໄປເຖິງຈຸດໝາຍຄວາມສຳເລັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິ່ງການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະມີ 2 ໄລຍະຄື ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ກຳນົດຈຸດ ຫຼື ສະຖານະການເປັນຂັ້ນຕອນໄປ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໃຈທີ່ສາມາດຜ່ານມັນໄປແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໄດ້.

2 ຄິດບວກ: ຂໍ້ນີ້ຖືວ່າເປັນຂໍ້ສຳຄັນອັນດັບທຳອິດ ເພາະວ່າການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງມີອຸປະສັກ, ເຊິ່ງການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແລະ ການບໍ່ຍອມແພ້ຕໍ່ອຸປະສັກ ເປັນຫົນທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ

3 ໃຊ້ຈຸດແຂງຂອງຕົນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ: ເຊື່ອວ່າທຸກໆທ່ານມີຄວາມສາມາດບາງຢ່າງທີ່ຊ່ອນຢູ່ໃນຕົວເອງ ເຊິ່ງນັ້ນຄືອາວຸດລັບທີ່ຈະໄດ້ປຽບຄົນອື່ນ ຫາກທ່ານນໍາມາໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພີ່ມເຕີມໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ ເພື່ອເອົາມາປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນເອງ.

4 ອົດທົນ: ມີມານະ, ມີຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ແລະ ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສະມາທິ ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະ ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ລຸລ່ວງໄດ້

ສ້າງເຄືອຂ່າຍ: ການເຮັດທຸລະກິດໂດຍແນ່ນອນຕ້ອງມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຄົນຫຼາຍພາກສ່ວນ ຖ້າເຮົາຫາກຮູ້ຈັກ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບບຸກຄົນຕ່າງໆ ບໍ່ພຽງແຕ່ມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາພົບກັບກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍປະເພດບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນກຸ່ມລູກຄ້າ ແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດປະເພດດຽວກັນ ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

6 ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງໃໝ່ໆ: ເຊື່ອແນ່ວ່າເມື່ອໃດຫາກຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ກໍ່ຄືການຍ່າງຖອຍຫຼັງ ເພາະການເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງມີການແຂ່ງຂັນທາງຕະຫຼາດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ກໍ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກປັບຕົວ, ຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງໃໝ່ໆຕະຫຼອດເວລາ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ.

7 ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຜິດຫວັງ: ຖ້າເຮົາມົວແຕ່ຢ້ານຄວາມຜິດຫວັງ, ບໍ່ກ້າທີ່ຈະສ່ຽງ ຢ້ານຄວາມລົ້ມລະລາຍ ນັ້ນມັນຈະເປັນອຸປະສັກທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງອັນສຳຄັນນັ້ນກໍ່ຄື ໃຈເຮົາເອງ, ຈົ່ງເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຕັ້ງແຕ່ກ້າວທຳອິດທີ່ເຮັດທຸລະກິດດອກ ຖ້າມີກໍ່ຄົງມີນ້ອຍ ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າຍິ່ງຜິດຫວັງເທົ່າໃດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຄວາມຜິດຫວັງເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວນຳມາເປັນບົດຮຽນ ແລະ ສິ່ງໆນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດກັບທຸລະກິດນັ້ນໆຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສະນັ້ນ, ໃຜທີ່ກຳລັງມືເຮັດທຸລະກິດຢູ່ກໍ່ດີ ຫຼື ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດ ກໍ່ລອງເອົາແນວທາງ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວມາເປັນແນວທາງໃນການດຳເນີນງານໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍການນຳເອົາຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິການເຮັດມາປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງ ຕົ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທຸກຢ່າງມັນຈະບໍ່ຍາກເໜືອຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ທີ່ຮັກ ແລະ ສັດທາໃນເລື່ອງນັ້ນໆຢ່າງແນ່ນອນ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.