ຢ່າຮັກຈົນ​ໃຈມືດ​ບອດ

ໃຜເຄີຍຖືກບອກເລີກເພາະຄຳວ່າດີເກີນໄປບໍ? ບາງທີການທີ່ເຮົາຮັກຄົນໆໜຶ່ງມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຜິດ ແຕ່ກໍຢ່າຮັກຈົນຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ມືດ​ບອດ, ລືມຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ ຄວາມຮັກທີ່ເຮົາມີໃຫ້ເຂົາຄົນນັ້ນ ດ້ວຍການຈົດຈຳທຸກລາຍລະອຽດ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຄິດຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ຜິດກັນ, ລອງປັບນິດໄສທີ່ຮັກຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຢູ່ລອດຕໍ່ໄປ. ເສຍສະຫຼະຈົນຕົນເອງລຳບາກ ການເສຍສະຫຼະເພື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍຄວນມີຂີດຈຳກັດ ແລະ ນຶກເຖິງຕົວເອງພ້ອມ ການທີ່ເຮົາຕ້ອງລຳບາກເພື່ອໃຜຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ແລ້ວຖ້າມື້ໃດເຮົາເມື່ອຍຂຶ້ນມາ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຂ້ອຍອຸດສາເຮັດເພື່ອເຈົ້າປານນີ້ ກໍອາດຈະປາກົດຂຶ້ນມາໃນຫົວ. ສັງເກດ

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.