ໝາກແໜງສິນຄ້າຍອດນິຍົມໃໝ່ຂອງຜົ້ງສາລີ ປີ 2015 ຍອດສົ່ງອອກທະລຸ 40 ລ້ານໂດລາ

ຂປລ. ແຂວງຜົ້ງສາລີສົ່ງອອກໝາກແໜ່ງມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດປີ 2015 ຜ່ານມາ, ຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2016 ມູນຄ່າຂອງການສົ່ງອອກໝາກແໜງໄປຕະຫລາດ ສປ ຈີນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເກົ່າເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການມີສູງໃນຕະຫລາດຈີນ ຂະນະທີ່ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍໝາກແໜງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມກັງວົນເຊັ່ນດຽວກັນເພາະຢ້ານວ່າການປູກໝາກແໜງອາດເປັນປະຫວັດສາດຊ້ຳຮອຍຄ້າຍຄືກັບການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ເປີດຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ແຂວງຜົ້ງສາລີມີເນື້ອທີປູກແໜງທັງໝົດ

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.