ຂອງວິວ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຂອງວິວ ຮັບສະໜັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້: ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (ຍິງ) ພະແນກບັນຊີ (ຍິງ) ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຕ້ອງມີປະສົບການ 3 ປີຂຶ້ນໄປ) ພະແນກພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ ແລະ ຊ່ວຍຄົວທົ່ວໄປ ພະແນກພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ (ຍີ່ປຸ່ນ) ພະແນກເສີບ (ຍິງ-ຊາຍ) ພະແນກ Bartender (ຊາຍ-ຍິງ)

Read more

ບໍລິສັດລຽງເຮັ່ງການຄ້າ ບໍລິການຈັດສັນຕະຫຼາດ ຈຳກັດ ຮັບຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ລຽງເຮັ່ງ ການຄ້າ ບໍລິການຈັດສັນຕະຫຼາດ ຈຳກັດ (ຕະຫຼາດໜອງຈັນ) ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້: ຫົວໜ້າປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫົວໜ້າຈັດລະບຽບກາງເວັນ ຊ່າງໄຟຟ້າ ຊ່າງສ້ອມແປງ (ວຽກກໍ່ສ້າງ) ພະນັກງານຈັດລະບຽບກາງເວັນ ພະນັກງານຍາມຕະຫຼາດກາງຄືນ ພະນັກງານອະນາໄມ ພະນັກງານບັນຊີ-ຕ້ອນຮັບ ເງື່ອນໄຂ: ຕຳແໜ່ງທີ: 1,2 ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງຕໍ່າ

Read more

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຂັບລົດເມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານເກັບເງິນໃນລົດເມ 10 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ-ຍິງ) ພະນັກງານເຮັດວຽກຄະດີ 01 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ) ໝາຍເຫດ: ສະເພາະພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ຫ້ອງ D, ອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ສະເພາະພະນັກງານເກັບເງິນຕ້ອງຈົບ ມ.ຕົ້ນຂຶ້ນໄປ

Read more

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບລັດຖະກອນໃໝ່

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເປັນລັດຖະການຢູ່ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ. + ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ. ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ:

Read more

ພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017

ຄະນະຮັບຜິດຊອບພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10 ໂກຕ້າ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: ວິຊາ: ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພິພິທະພັນ, ໄຟຟ້າ-ແອເຢັນ, ເລຂານຸການ, ບັນນາລັກ (ຫໍສະໝຸດ) ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ

Read more

ບໍລິສັດສົມຫວັງຈະເລີນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຮັບພະນັກງານ 2 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ສົມຫວັງຈະເລີນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານມີຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານວິຊາການເຄຫາ. + ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25-30 ປີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງ, ຕ້ອງເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ປີຈຳປີ 2017

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 06 ຕົວເລັກ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ມີດັ່ງນີ້: ເປັນຄົນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ; ມີ​ອາຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ​ແຕ່​ບໍ່​​ໃຫ້​ກາຍ 35 ປີ; ມີ​ປະຫວັດ​ກຳ​ເນີ​ດ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຈະ​ແຈ້ງ;

Read more

ບໍລິສັດການຢາເອເຊຍ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຮັບພະນັກງານຂາຍຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ການຢາເອເຊຍ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້: ພະນັກງານຂາຍ 5 ຕຳແໜ່ງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ, ແພດປິ່ນປົວ, ການຢາ, ພະຍາບານ, ວິເຄາະ, ເຄມີ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ອື່ນໆ

Read more

ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.