ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບລັດຖະກອນໃໝ່

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເປັນລັດຖະການຢູ່ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ. + ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ. ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ:

Read more

ພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017

ຄະນະຮັບຜິດຊອບພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈະໄດ້ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10 ໂກຕ້າ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: ວິຊາ: ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພິພິທະພັນ, ໄຟຟ້າ-ແອເຢັນ, ເລຂານຸການ, ບັນນາລັກ (ຫໍສະໝຸດ) ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ປີຈຳປີ 2017

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 06 ຕົວເລັກ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ມີດັ່ງນີ້: ເປັນຄົນສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ; ມີ​ອາຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ​ແຕ່​ບໍ່​​ໃຫ້​ກາຍ 35 ປີ; ມີ​ປະຫວັດ​ກຳ​ເນີ​ດ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຈະ​ແຈ້ງ;

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.