ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຂັບລົດເມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານເກັບເງິນໃນລົດເມ 10 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ-ຍິງ) ພະນັກງານເຮັດວຽກຄະດີ 01 ຕຳແໜ່ງ (ເພດຊາຍ) ໝາຍເຫດ: ສະເພາະພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ຫ້ອງ D, ອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ສະເພາະພະນັກງານເກັບເງິນຕ້ອງຈົບ ມ.ຕົ້ນຂຶ້ນໄປ

Read more

ບໍລິສັດການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເອັນເອັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດໄຊງ່ອນ-ວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານ

ບໍລິສັດການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເອັນເອັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດໄຊງ່ອນ-ວຽງຈັນ (ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ) ຕ້ອງການພະນັກງານມີດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ທ່ານໝໍ 01 ຕຳແໜ່ງ. ຍິງ/ຊາຍ. ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ Promotion: 01 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ-ຊາຍ. ຂຶ້ນບັນດາແຜນການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການໂຄສະນາກັບບັນດາສະຖານີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ມັກວຽກງານການຕະຫຼາດ.

Read more

ໂຄງການ-ແຜນການຄຸ້ນຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ

ໂຄງການ-ແຜນການຄຸ້ນຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ 1 ຕຳແໜ່ງ

Read more

ຊຳເມີເຊັທ ວຽງຈັນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຊຳເມີເຊັທ ວຽງຈັນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 1. ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ – ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ແຂກທີ່ມາພັກເຊົາ, ຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີໃຊ້ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ 2. ເລຂານຸການ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ 1 ຕໍາແຫນ່ງ – ວິຊາສະເພາະດ້ານເລຂານຸການ,ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີໃຊ້ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ 3.

Read more

ໂຮງແຮມກຣີນປາກ ບູຕິກ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ໂຮງແຮມ ກຣີນປາກ ບູຕິກ ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານດັ່ງຕໍາແຫນ່ງລຸ່ມນີ້: ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ (ຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດດີ) ພະນັກງານບັນຊີສາງ ພະນັກງານຈັດຊື້ ພະນັກງານເສີບ (ຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດດີ) ພໍ່ຄົວ, ແມ່ຄົວ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍວຽກອະນາໄມ ພະນັກງານອະນາໄມ ພະນັກງານຊັກລິດ ພະນັກງານຂັບລົດ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຄົນສວນ.

Read more

ບໍລິສັດສະຫວັນໄຊ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດສະຫວັນໄຊ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ  ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 1. ພະນັກງານຂາຍ 10 ຕໍາແຫນ່ງດ່ວນ + ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ອາຍຸແຕ່ 20 ປີຂຶ້ນໄປ ຈົບການສຶກສາ ຊັ້ນ ມ.3

Read more

ບໍລິສັດເຄເອພີ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດເຄເອພີ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Read more

ບໍລິສັດສິດທິໂຊກ ຈະເລີນການຄ້າ ຮັບພະນັກງານ

ບໍລິສັດສິດທິໂຊກ ຈະເລີນການຄ້າ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ…

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.